נחשף: עותק לא ידוע של ה’תניא’ מהדורה-קמא בכת”י • בכמה יימכר?

ספר 'התניא' ממהדורה ראשונה שווה כ-100,000 דולר על אף שקיימים עותקים רבים ממנו בעולם • לעומתו, כתבי היד של מהדורה קמא נדירים הרבה יותר • כתב היד שנחשף יועמד למכירה בחודש הקרוב, בבית המכירות הפומביות 'קדם’
נתן פרל
ל' אדר א' התשע"ט / 07.03.2019 16:18

בימים האחרונים נחשף כתב יד לא ידוע של ספר ‘התניא’ ממהדורה ראשונה, שקדמה לדפוס.

עד כה היו מוכרים רק תשעה כתבי יד שקדמו למהדורת הדפוס (המכונים “מהדורה קמא”), אבל כתב היד העשירי שנחשף לא היה מוכר וקיימים בו שינויים שלא היו ידועים עד כה ולא הודפסו מעולם.

ספר ‘התניא’ ממהדורה ראשונה שווה כ-100,000 דולר, על אף שקיימים עותקים רבים ממנו בעולם. לעומתו, כתבי היד של מהדורה קמא נדירים הרבה יותר.

כתב היד שנחשף יועמד למכירה בחודש הקרוב, בבית המכירות הפומביות ‘קדם’ בירושלים. המחיר ההתחלתי: 5000 דולר.

כתב חרדים 10 מציין, כי כתב היד שנחשף הינו בן 58 עמודים כתובים, הכרוכים בכריכת עור מקורית פגומה ומעט מנותקת. הוא כולל את מ”ב פרקיו הראשונים של ספר התניא על פי הנוסח של ה”מהדורה קמא” של הספר.

ספר התניא שנדפס לראשונה בשנת תקנ”ז, היה נפוץ בהעתקות כתבי יד שנמסרו על ידי האדמו”ר הזקן החל מקיץ תקנ”ב – כתבי היד של ה”מהדורא קמא”.

הנוסח של ספר התניא על פי נוסח “מהדורה קמא” נדפס לראשונה, על פי הוראתו של הרבי מליובאוויטש זצ”ל, בספר “לקוטי אמרים מהדורא קמא” בשנת תשמ”ב. בספר זה נדפסו בשולי הגיליון אלפי שינויי וחילופי נוסח שבין תשעה כתבי יד, שהיו ידועים למדפיסי הספר, וכן ביאורים על ההבדלים בין נוסח מהדורה קמא לבתרא.

כתב היד שנחשף לא עמד לפני מדפיסי הספר, ונמצאים בו כמה וכמה שינויים שאינם בשאר כתבי היד של המהדורא קמא, ולא צוינו.

לדוגמה, בפרק ז: “האומר מילתא דבדיחותא לפקח דעתו… שצריך גופו להיות בשמחה” [5/ב]. בפרק כו: “ואזי יקיים כל רישי’ דקרא תשמיעני ששון ושמחה” [16/א].

הרבי מליובאוויטש הסביר באחת משיחותיו את חשיבות המהדורה קמא: “…בש”ס הובאו הלכות שהן רק ‘משנה ראשונה’, ויתירה מזו אמרו ‘משנה לא זזה ממקומה’, ועוד. ובכתבי האריז”ל בעץ חיים וכו’ נרשם בכמה מקומות ‘מהדורא תניינא’, ‘מהדורא קמא’… על ידי העיון בהשינויים שבין מהדו”ק למהדו”ב מתוסף ביאור ועומק בהבנת מסקנת אדמו”ר הזקן הבאה בספר התניא כמו שהוא לפנינו”.

הרבי עצמו התעכב בכמה הזדמנויות על ההבדלים והשינויים שבין המהדורות.

תניא

בשנות התק”נ היה האדמו”ר הזקן המנהיג החסידי היחיד ברוסיה הלבנה. בשנים ההן היו בה, על פי מסמכי השלטון הרוסי, עשרות אלפי חסידים. בשנים אלו התגברה הנהירה לחצרו בזרם אדיר של פונים שהגיעו לשאול בעצתו בענייני עבודת ה’, דבר שלקח ממנו זמן רב. לעתים היו ממתינים שבועות מספר כדי להיכנס לחדרו ל’יחידות’. דבר זה היה למורת רוחו.

בשנים ההן כתב האדמו”ר שלשה מכתבים, בהם מבקש להגביל מעט את הכניסה לאלו שכבר היו אצלו פעם אחת, כדי שתתאפשר ביותר קלות כניסתם של אלו שעדיין לא היו אצלו.

על רקע זה כתב האדמו”ר הזקן קונטרסי הדרכה לחסידים בענייני עבודת ה’, כדי שיהוו כתחליף למפגש הפרטי אתו. את הקונטרסים מסר להעתקה בסביבות קיץ תקנ”ב, ומאז היה מוסיף, מתקן ומעדכן מפעם לפעם. מקונטרסים אלה נוצר בהמשך ספר התניא.

לאחר שהתפשטו העתקות לא מדוייקות, החליט האדמו”ר הזקן, בשלהי שנת תקנ”ו, להגיה ולערוך מחדש את הקונטרסים, ולהביאם לבית הדפוס שבסלאוויטא. כשמסר את ספרו לדפוס, הוסיף  המחבר פרקים חדשים, שלא הופיעו בקונטרסי המהדורא קמא, כדוגמת פרקים ל’ ול”ב, וכן הוסיף משפטים וקטעים בתוך הפרקים הקיימים.

תניא

באדיבות בית מכירות קדם בירושלים

כמו כן שינה את אופן חלוקת הפרקים. מאידך ישנם משפטים וקטעים שהשמיטם בנוסח הנדפס, ויש בזה מה שאין בזה.

מרון ארן, מבעלי בית המכירות הפומביות ‘קדם’: “מדובר בפריט היסטורי בעל ערך יוצא דופן שהתגלגל לידינו, כתב היד ששרד באופן פלאי יותר מ-200 שנה ונחשף כעת, מהווה תגלית חשובה עבור העולם היהודי בכלל ועולם החסידות בפרט”.

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות