על התרומות והמתנות: רבי יקותיאל אבוחצירא ישלם מליוני שקלים מס

ביהמ"ש המחוזי בת"א קבע: על רבי יקותיאל אבוחצירא לשלם מס בגין הכנסות בסך 7,760,211 שקלים, בגין תרומות ומתנות לו ולמשפחתו • השופט קיבל את קביעתו העקרונית של פקיד השומה לפיה יש למסות רבנים הנותנים ברכות, עצות והילולות
חיים טוויל
ב' אדר א' התשע"ט / 07.02.2019 12:11

רבי יקותיאל אבוחצירא וילדיו ישלמו מס לרשות המיסים בגין הכנסות מפעילות החצר שבראשה עומד הרב. כך קבע שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב.

סכום ההכנסות בגינן ישולם המס הוא 7,760,211 ש”ח, הכוללים מתנות, תרומות ותקבולים שונים שקיבלו רבי יקותיאל וילדיו, בעקבות הפעילות התורנית ב’חצר’.

בכך קיבל השופט את קביעתו העקרונית של פקיד השומה לפיה יש למסות רבנים הנותנים שירותי דת – מתן ברכות, עצות, הילולות וכו’ – ומקבלים בגינם תקבולים להם ולמשפחותיהם.

עם זאת, בית המשפט הפחית בקרוב למחצית את הסכום בגינו ישולם המס, לאחר שרשות המיסים דרשה מרבי יקותיאל לשלם מס בגין הכנסות בסך 13,844,806 ש”ח.

השופט אלטוביה קבע כי מסכום ההכנסות שחישבה רשות המיסים יש להפחית כספים שקיבל הרב לצורך העברתם כתמיכות לנזקקים ומוסדות תורה ואכן הועברו ליעדם, וכן יש להפחית מהם מתנות חתונה, מתנות שנתנו מחותניו לילדיהם לצרכי רכישות דירה וכדומה, וכן כספים שהוכח כי הם כספי ירושה.

השופט קבע כי מתנות שמקבל הרב כחלק מפעילות החצר אינן נחשבות למתנה ללא תמורה, אלא לפעילות עסקית.

“עצם קיומו של מוסד הרב, של החצר, היא התמורה. נוכחותו של הרב עצם קיומו, מיהותו היא התמורה העקיפה להעברות הכספיות או שוות הכסף לידי הצדיק”, קבע השופט. “קל וחומר שעה שהרב מקבל את מאמיניו לשם מתן ברכות ועצות, שעה שהרב וחצרו עורכים הילולות ומשמרים בכך מסורת רבת שנים של קשר בין הקהל והמנהיג הרוחני, שעה שהרב מקפיד להיות נוכח באירועי שמחה משפחתיים כחתונות של מאמיניו ועצם נוכחותו מהווה ברכה כבוד וזכות.

“אילו הם השירותים שהרב נותן לקהילתו ובתמורה הקהילה דואגת לפרנסתו, מי יותר ומי פחות… כאמור יש שהצדיק מוכר בקהל מאמיניו מכוח מעלותיו הרוחניות ויש שהוא מוכר בקהל מאמיניו מכוח ייחוסו המשפחתי.

“כך או כך תפקידו ומעמדו, עצם קיומו, הם אבן שואבת למתנות, תרומות וכיוצא באילו. זאת בנוסף לשירותים העקיפים הניתנים על ידו ועל ידי חצרו… נכון הוא כי המתנות והתרומות ניתנות ככל אשר ידבנו לבו של נותן או נותנת התרומה, אולם קיים ציווי פנימי עמוק למתן מתת זה, קיימת אמונה וקיים צורך.

“על כן אין זו מתנה שכולה נדיבות וללא תמורה… אמנם המערער אינו דורש תשלום בגובה כזה או אחר מקהלו אולם קיימת מצידו ציפיה כי המתנות והתרומות יהוו מקור פרנסתו ופרנסת משפחתו, כמו גם מקור להענקת תרומות ונדבות מצד הרב ומשפחתו לנזקקים ולמוסדות שהחצר והמערער קשורים בהם”.

תגובת בית רבי יקותיאל אבוחצירא:

נבקש להבהיר הפרסומים שהופצו לאחרונה המציגים באופן שגוי ומופרז לחלוטין את העובדות לאשורן.

לאחר שנכסי וחשבונות הבנק של הרב, ילדיו ומחותניו נבחנו בדקדוק, לאורך לא פחות מאשר שבע שנים תמימות ולא נמצאו חסכונות לא לרב ולא לילדיו אפילו שקל אחד,שעה שחשבונות הרב נמצאו ביתרת חובה, ביקשו לייחס לרב נכסים לא לו, וגם זאת, תוך הפרזה בעלותם.

כבר ברישא לדברים חשוב להדגיש כי לשיטת פקיד השומה, הוציאו לרב שומת מס, בסך כולל של לא פחות מאשר 13 מיליון ש”ח, אותם ביקש פקיד השומה למסות כנכסי הרב, הכוללים כספים רבים ששימשו לסיוע ותמיכה במשפחות נזקקות במהלך השנים, הלוואת פרטיות אותן נטל הרב בחשבונו הפרטי, לשם מימון צורכי ציבור, כדוגמת בניית בית כנסת ומימון העמותה התומכת במשפחות נזקקות, כולם חושבו כנסי הרב, עובדה המקשה על הרב כיום ליטול הלוואות נוספות לשם מימון העמותה מחשבונו הפרטי, ועל כן העמותה נתונה כיום בקשיים כלכליים.

כמו כן באותם 13 מיליון כלל פקיד השומה את דירות ילדיו הבוגרים של הרב, דירות אשר נרכשו לאחר נישואיהם, מכספי מתנות חתונותיהם, כמו גם משכנתאות והלוואת אותן נטלו ילדיו לטובת רכישת דירותיהם הפרטיות ועזרה ממחותניהם.

פסק הדין ניתן בנוגע לשומות מגמתיות שלו היו נערכות לכל אדם מן השורה, וודאי שלכל רב או איש העוסק בצרכי ציבור מתוך אמונה וללא כל תמורה, תוצאותיהן היו חמורות שבעתיים, שעה שלעמדת פקיד השומה יש לראות בנכסי ילדיו כנכסיו של אותו הרב.

יובהר, כי בית המשפט המחוזי קיבל חלק ניכר מטענותיו של הרב והפחית סכום משמעותי משומת מס ההכנסה ואף הותיר ביד הרב את האפשרות להפחית גם את השומה הנותרת בכפוף להמצאת מסמכים.

הרב ימשיך בפועלו למען כלל עם ישראל, ציבור משפחות הנזקקות ועולם התורה, למרות השלכות פסק הדין המערימים קשיים על המשך פועלו.

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
    הוא לא תאב כסף
    09/02/2019 10:56
    אוהב עמי
  1. הוא פשוט אוהב כסף והרבה.
    כסף יעוור עייני רבנים.