אחרי בית שמש וחיפה ‘החרדיות נעלמת’? תשכחו מזה. כי ממש לא

ניצחון של בלוך? ריקודים עם קליש? החרדים, לא השתנו הם עדיין מצייתים לרבנים (ראו מקרה ירושלים), ועל נשים נבחרות במפלגות חרדיות אפשר רק לחלום • אז מה כן הסיפור?
אליעזר היון
כ"ד חשון התשע"ט / 01.11.2018 22:45

‘שינויים מהותיים, דמוקרטיים וליברליים עוברים על החברה החרדית’, לא חדל השיח מללהג בימים האחרונים, שיח שהתחדד בעקבות ניצחונה של עליזה בלוך בבית שמש, וכרכורם של צעירי ‘דגל התורה’ נוכח ראשת העיר החדשה בחיפה, עינת רותם קליש.

אלא שהשיח הזה בפשטות איננו נכון, או לפחות לא לגמרי נכון.

חוקר המדיניות הציבורית מ’ זליגר הציע בזמנו את המודל המבחין בין המימד הפונדמנטליסטי אליו שואפים להגיע בעלי האידיאולוגיה, למימד האופרטיבי המתבטא בפעילות הפוליטית המחשבת באילוצי המציאות.

ההכרה של החרדים במדינה וההשתלבות ברשויותיה, למשל, אומר ד”ר א’ טאוב הם דוגמה מצויינת לכך. חרף התפיסה הפונדמנטליסטית השואפת להתנער מהמדינה הציונית והכפרנית, נאלצו מנהיגי החרדים להתחשב באילוצי המציאות, בשל המימד האופרטיבי.

הבחירה ברותם קליש, ואפילו פיזוזם של האברכים סביבה, לא מלמדים על שינוי. הם מצביעים למצער על התחשבות במימד האופרטיבי.

ההבנה כי את יהב צריך להשליך מבניין העירייה אל ההיסטוריה, אילצו את ירביו מ’דגל התורה’ לבחור בקליש.

גם ההצטרפות של חלק מהמצביעים החרדים לבלוך לא מלמדים על שינוי מהותי. אילו היתה בלוך נוהגת שלא בתבונה כמו קודמה – אלי כהן, שנלחם בחרדים, היא היתה מגלה מהר מאד שהיא לא מאיימת אפילו על ראש העיר החרדי.

יתירה מזו, אפילו הניצחון שלה, שהושג בזכות כמות זעומה של חרדים לא מיינסטרימים מוכיח, כי רוב ככל החרדים בבית שמש הצביעו למשה אבוטבול, חרף המהומה הקבוצתית-חרדית שהתחוללה סביבו.

אציג דוגמה נוספת המוכיחה את דברי.

סוגיית בחירת נשים אקטיבית ופאסיבית.

מעט מאוד יודעים, כי עד לפני פחות ממאה שנים, לנשים חרדיות ולא חרדיות בארץ ישראל לא ניתנה הזכות להצביע. גדולי הרבנים כולם, אסרו על כך באיסור חמור.

נשמע מדומיין? סוריאליסטי? בהחלט. אבל בשנים האחרונות, המוני הנשים החרדיות נוהרות לקלפיות ומצביעות. איך זה קרה? לאן נעלמה ההלכה האוסרת על כך באיסור חמור?

התשובה: המימד הפונדמנטליסטי לא נעלם, אבל המימד האופרטיבי ניצח.

נסו רק לדמיין את המיפוי של הסטוקטורה החרדית בלי הצבעת הנשים החרדיות.

על פי הלמ”ס חיים בישראל יותר נשים מגברים כך שמספר המנדטים החרדי היה יורד, בתרחיש האופטימי ביותר, ביותר ממחצית. ובמילים אחרות: כשמונה מנדטים בסך הכל לש”ס ואגודת ישראל ביחד.

לזה, כל רב לא יכל להסכים אופרטיבית. המציאות חזקה יותר, ומשכך ניתנה הרשות.

החרדים אם כן, לא השתנו פונדמנטליסטית. הם עדיין מצייתים לרבנים (ראו מקרה ירושלים), ועל נשים נבחרות במפלגות חרדיות אפשר רק לחלום.

השינוי היחיד הוא האופרציה. כשזו תגיע, גם הפונדמנטליזם ישתנה, אלא שזו עדיין לא מתרחשת. אשה חרדית נבחרת היא עדיין לא שינוי אופרטיבי שמאלץ את הרבנים לשנות.

הדפס כתבה

2 תגובות

הוסף תגובה חדשה
  עידן חדש בציבור החרדי - ברוך המקדש שמו ברבים‎
  02/11/2018 12:06
  משתמש אנונימי (לא מזוהה)
 1. עידן חדש בציבור החרדי – ברוך המקדש שמו ברבים‎ – ה….. יוסי דייטש מגלה שאלפי חסידים קדושים יראים ושלמים היחליטו להפסיק ללכת לבחירות במדינת ישראל בתורת קנאות – ברוך המקדש שמו ברבים. אמן!!!‎

  “יהודי – שומר תורה ומצות- לא מצביע”!!! ו”תורתנו הקדושה אוסרת להשתתף בבחירות הציונות” וזה חייבים לקיים בדיקדוק גדולה, ובמקומות כמו מאה שערים, בית שמש, כל אנשי מעשה, ויראי השם וכו’ מחמירים על זה. לזכור: – אין בחירות לעולם ועד במדינת ישראל, מדינת השמד.

 2. 6000 מצביעים חרדים לבלוך זה הרבה מאוד
  03/11/2018 19:56
  שלומי
 3. 6000 מצביעים חרדים לבלוך זה הרבה מאוד