חכם שלום במכתב לבני הישיבות: "התמדתכם תצילנו מגזירות קשות"

נשיא 'המועצת' של ש"ס וראש ישיבת 'פורת יוסף', שיגר עם פתיחת 'זמן אלול', מכתב מיוחד "אל בני הישיבות הקדושות: ."חזקו ואמצו ואל ירך לבבכם בעמידתכם האיתנה מול הבלי הזמן. להוסיף ולהתחזק בלימוד המוסר"
יוסף גרינבוים
ה' אלול התשע"ח / 15.08.2018 21:36
בחור ישיבה, לימוד תורה, ישיבה

נשיא 'המועצת' של ש"ס וראש ישיבת 'פורת יוסף', חכם שלום כהן, שיגר עם פתיחת 'זמן אלול', מכתב מיוחד "אל בני הישיבות הקדושות".

ראש הישיבה כותב בפתח מכתבו: "בתחילתם של ימי 'אלול' חודש הרחמים והסליחות, ימים בהם זכו עמלי התורה לשוב אל תלמודם בהיכלי הישיבות והכוללים בשקידה וביגעה בתורה הקדושה אשר היא משוש חלקנו ונועם גורלני, הנני לברך ולחזק את בנינו אהובנו, בני ציון היקרים המסולאים בפז, צורבי רבנן גבורי החיל בני הישיבות ואברכי הכוללים יחי' שבזכותם עומד העולם, חזקו ואמצו ואל ירך לבבכם בעמידתכם האיתנה מול הבלי הזמן ויגיעתכם בתורה בכל עת".

חכם שלום מוסיף וכותב: "ועלינו להוסיף ולהתחזק בלימוד המוסר בפרט בימים אלו ימי תחינה וסליחה, להיות מוכנים ומזוככים לקראת יום הדין ואין מזרזין אלא  למזורזין.

"וזכות התמדתכם ושקידתכם ועמלכם בתורתנו הקדושה תגן בעדכם ובעד כל ישראל אלף המגן להצילנו מכל מיני גזירות קשות ורעות ונזכה לשנה טובה ומבורכת בכתיבה וחתימה טובה אכי"ר".

חכם שלום כהן, מכתב

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות