אושר סופית: צמצום השימוש בכסף מזומן; הגבלות על השימוש בצ'קים

החוק שעבר בקריאה שנייה ושלישית יגביל את השימוש שלכם במזומן וצ'קים מעל 11 אלף שקלים לבעלי עסקים, ו-50 אלף לאנשים פרטיים • בנוסף יאסרו צ'קים "פתוחים"
שייע קליין
כ"ו אדר התשע"ח / 13.03.2018 00:21

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן.

הצעת החוק, המתבססת על המלצות 'ועדת לוקר' לבחינת צמצום השימוש במזומן, קובעת כי מעל לסכומים מסוימים ייאסר על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן, וזאת במגוון רחב של פעולות כספיות.

ועדת לוקר סברה כי לשיקים מוסבים ולשיקים פתוחים יש מאפיינים דומים למזומן, ולכן יש להגביל גם את השימוש בהם.

המגבלות על שימוש במזומן ייכנסו לתוקף בתוך כ-9 חודשים – ב-1 בינואר 2019, והמגבלות על השיקים – חצי שנה לאחר מכן, ב-1 ביולי 2019. ב-9 החודשים הראשונים שבהם יופעל ההסדר, לא יוטל עיצום כספי או קנס על מי שהפר את המגבלות בפעם הראשונה, וזאת כדי לאפשר לציבור תקופת הסתגלות.

תהיינה מספר מגבלות על שימוש במזומן:

• שימוש במזומן בעסקאות: מוצע לקבוע כי בכל עסקה שערכה עולה על 11,000 שקלים (אם מדובר בעוסק) או 50,000 שקלים (אם מדובר במי שאינו עוסק), ייאסר תשלום התמורה במזומן גם אם התשלום במזומן הוא רק של חלק מהסכום.

• שימוש במזומן כשכר עבודה, תרומה, מתנה או הלוואה: בכל תשלום שכר עבודה, מתן תרומה, הענקת מתנה או מתן הלוואה, שערכו עולה על 11,000 שקלים (אם לשני הצדדים אין קרבה משפחתית) או 50,000 שקלים (אם לשני הצדדים יש קרבה משפחתית), תשלום במזומן יהיה אסור אפילו רק חלק מהסכום במזומן.

• הגבלות על שימוש בשיקים:  אסור יהיה לתת "שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק". עוד מוצע לקבוע, כי לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו ("שיק פתוח"), או שיק מוסב שעולה על 10,000 שקלים אם הוא הוסב יותר מפעם אחת או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

ענישה: לפי הצעת החוק, על עוסק שיפר את המגבלות על מזומן או שיקים יוטלו עיצומים כספיים, ועל מי שאינו עוסק שיפר את אותן המגבלות יוטלו קנסות פליליים (עם כוונה להפוך אותם לקנסות מנהליים). כדי לאפשר את אכיפת המגבלות המוצעות, מוצע להקים מערך של מפקחים שיוקנו להם סמכויות שונות של פיקוח ואכיפה.

יו"ר ועדת חוקה ח"כ ניסן סלומינסקי הציג את ההצעה: "המלצות הוועדה כללו מתווה שנועד לצמצם בהדרגה את השימוש במזומן ובאמצעי תשלום מבוססי נייר אחרים, כולל הגבלה על סחירות שיקים, ולקדם את הגדלת השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים. זאת, מתוך ההבנה שהמזומן מאפשר ביצוע קל של פעילות מסחרית ופיננסית וקל להסתירו מהרשויות, ולכן יש במזומן כדי להקל על העלמת מס, הלבנת הון, מימון טרור וביצוע עבירות שונות.

"בהקשר זה, ועדת לוקר סברה כי לשיקים מוסבים ולשיקים פתוחים יש מאפיינים דומים למזומן, ולכן יש להגביל גם את השימוש בהם."

49 תמכו 9 התנגדו.

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות