עו"ד חרדית נאשמת: לקחה לכיס כמיליון וחצי ש"ח מכספי לקוחות

הפרקליטות הגישה אישום נגד עו"ד גילה נפתלין בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, זיוף, עדות שקר ועבירות נוספות שביצעה במסגרת מקצועה כעורכת דין • בכתב האישום: "קשרה קשר עם מכר לזייף צוואה שנחזית להיות צוואה של אישה שטיפלה בעבר בילדיה"
חיים טוויל
כ"ט תשרי התשע"ח / 19.10.2017 11:17

פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו"ד שחר מלול, הגישה לבית משפט השלום בעיר כתב אישום נגד עו"ד גילה נפתלין.

כתב האישום הוגש בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, זיוף, עדות שקר ועבירות נוספות שביצעה הנאשמת במסגרת מקצועה כעורכת דין בתחומי עיסוק שונים, בכללם מעמד אישי ומקרקעין.

על פי כתב האישום, הנאשמת לקחה לכיסה סכום כולל של כמיליון וחצי שקלים מכספי הלקוחות אותם ייצגה.

על פי כתב האישום, הנאשמת שלחה יד בכספים השייכים ללקוחות המשרד ואשר הופקדו בידיה בנאמנות, בניגוד למטרות הנאמנות וזאת לשימושיה הפרטיים, בין היתר לכיסוי חובותיה, וכיסוי השקעות כושלות במיזמים עסקיים שונים בהם הושקעה.

הנאשמת נהגה להציג ללקוחותיה מצגי שווא לפיהם כספם מופקד בחשבון נאמנות אף במקרים בהם עשתה שימוש אסור בכספים ובחשבון הנאמנות לא נותר כסף.

הנאשמת אימצה דפוס פעולה, לפיו כאשר הגיע מועד בו היה על הנאשמת להשיב ללקוח מסוים את כספו, ולא נותר כסף בחשבון הנאמנות, גנבה הנאשמת כסף מחשבון נאמנות של לקוח אחר והעבירה אותו ללקוח הראשון, וזאת על מנת להמשיך ולמעול בכספי הלקוחות.

באחד המקרים, המופיעים בכתב האישום, קשרה הנאשמת קשר עם מכר לזייף צוואה שנחזית להיות צוואה של אישה אשר טיפלה בעבר בילדיה, ולקבל באמצעותה במרמה את נכסי המנוחה.

בצוואה המזויפת נכתב כי המנוחה מצווה להוריש לנאשמת את נכסי המקרקעין, וכן להוריש בצורה שווה את המיטלטלין לילדיה של הנאשמת ולילדיהם של שכניה של המנוחה.

ביולי 2011 הגישה הנאשמת בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה בירושלים. הנאשמת הגישה את הבקשה בצרוף הצוואה המזויפת וצרפה תצהיר התומך בבקשה, ביודעה כי מדובר במסמך מזויף ובתצהיר שקר. זמן קצר לאחר מכן הגישו היורשים על פי דין התנגדות לבקשה לקיום צוואה.

בהליך שהתנהל בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים הגישה הנאשמת תגובתה להתנגדות היורשים על פי דין, בו טענה בכזב ובכוונת מרמה כי הצוואה התקבלה לידה כדין ובאופן כשר. בנוסף היא הגישה תצהיר לאימות העובדות שבתגובה, ביודעה כי מדובר בתצהיר שקר.

במקרה אחר, בו ייצגה הנאשמת מתלוננת מהעיר אלעד בהליך גירושין, הוסכם במסגרת הסדר בין בני הזוג כי לשם הבטחת מזונות הילדים, תירשם הערת אזהרה על נכס מקרקעין המצוי בירושלים, ובן הזוג התחייב להפקיד סכום של 300,000 דולר בחשבון נאמנות אשר הנאשמת תפתח עבור המתלוננת. סוכם כי סכום הפיקדון ישמר בחשבון הנאמנות עד שהתינוק העתיד להיוולד יגיע לגיל שמונה עשרה, או אז תקבל המתלוננת מחצית מהסכום, ומחציתו השניה תוחזר לבן הזוג במידה ועמד בכל התחייבויותיו על פי הסכם הגירושין.

בכתב האישום נאמר כי "בהיותה של הנאשמת מחזיקה כדין בכספי הנאמנות הנ"ל, במספר הזדמנויות, שלחה הנאשמת יד במרמה בכספי הנאמנות לשימושה שלה ולשימושם של אחרים מטעמה, כך גנבה הנאשמת את מלוא סכום הכסף שהופקד בחשבון בסך 300,000 דולר, תוך הצגת מצג כוזב למתלוננת שהכספים מצויים בחשבון הנאמנות".

הדפס כתבה

2 תגובות

הוסף תגובה חדשה
  האם יש לה קשר משפחתי לרבינוביץ מאחיסמך?
  19/10/2017 12:22
  תמי
 1. האם

 2. למה קוראים לה חרדית ?היא מקפידה על קיום/אי קיום לפחות 10 הדברות.
  20/10/2017 04:57
  עמי
 3. למה קוראים לה חרדית ?היא מקפידה על קיום/אי קיום לפחות 10 הדברות.