הגאב"ד החדש ביונון סיטי קרא לנכדו ע"ש הרבי מזוועהיל יונון סיטי זצ"ל

בהיכל ביהמ"ד 'בית יצחק' בראשות האדמו"ר מצאז קלויזנבורג במחנה 'מעון הקודש' שבהרי הקטסקיל'ס נחגגה שמחת הברית לנכד הגה"צ גאב"ד יוניון סיטי - בן לבנו רבי שמואל דוד פריזנט • ויקרא שמו בישראל "שלמה" ע"ש דודו האדמו"ר מזוועהיל זצ"ל
כ"ט אב התשע"ז / 21.08.2017 17:49
ברית יונען סיטי
הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
    השם של הסבא אינו נכון
    22/08/2017 19:28
    ישראל
  1. שמו של גאב"ד יוניאן סיטי, הינו: הרה"ג רבי שאול יהודה פריזנט שליט"א, ולא כפי שמופיע בכתבה