התקפל: המיליונים שהאדמו"ר מהרי"י מסאטמר אסף לא יגיעו לחינוך העצמאי

אחרי שרבני חצר האדמו"ר מהרי"י מסאטמר חתמו על כרוז נגדו, בשל ההתרמה ל"הצלת ילדי יהודי צרפת" עם 'החינוך העצמאי' - מודיע 'דער איד': מיליוני דולרים שתרמו נגידי סאטמר ל'קרן' יועברו לחיזוק קהילות ומוסדות הפועלים בצרפת, כדי לעכב עליה המונית • המשמעות: הכסף לא יגיע אל מוסדות 'החינוך העצמאי' בהם לומדים ילדי צרפת שעלו לארץ
יוסף גרינבוים
ט"ו אב התשע"ו / 18.08.2016 22:12

חשיפת חרדים 10: אחרי שרבנים המזוהים עם קהילת האדמו"ר מהרי"י מסאטמר, שמרכזו בשכונת ויליאמסבורג שבברוקלין, יצאו נגדו במתקפה חריפה, בשל פעילות ההתרמה שהוא מנהל בשבועות האחרונים למען "הצלת ילדי יהודי צרפת" יחד עם ראשי 'החינוך העצמאי' – מכריז היום ביטאון הקהילה 'דער איד' בכותרתו הראשית, כי מיליוני הדולרים שנאספו על ידי האדמו"ר וגדולי הרבנים בארה"ב ל'קרן ההצלה', כי הכסף מועבר לחיזוק קהילות ומוסדות תורה בצרפת.

"קהילות חרדיות ומוסדות התורה בצרפת קיבלו חלוקת כספים מאסיבית ראשונית מקרן להצלת יהדות צרפת כדי להבטיח קיומם", נאמר בכותרת הראשית של העיתון.

בכותרת המישנה של הידיעה נאמר: "כחלק ממערכת קודש ההיסטורית לעכב עליה המונית ולהציל את יהדות צרפת מ'הציפורנים הטריפות' של הסוכנות הציונית – ועד חדש להצלת מוסדות צרפת הוקם בצרפת, שיממן חצי מההוצאות המרובות להחזיק הקהלות ומוסדות בצרפת".

לפי הידיעה, האדמו"ר מהרי"י מסאטמר החליט לשנות כיוון ו"לא לחזק את ידי המחזיקים את מדינת הציונות", כפי שמדגישים גורמים בסאטמר.

לאור כך, מיליוני דולרים שתרמו הנגידים של חצר סאטמר ל'קרן הצלת ילדי צרפת', לא יועברו אל מוסדות 'החינוך העצמאי' בהם לומדים ילדים שעלו עם משפחתם מצרפת לישראל, אלא יופנו רק לחיזוק מוסדות תורה וקהילות יהודיות בצרפת.

"הכסף הזה לא יועבר כדי לסייע לעולים לישראל על ידי הסוכנות", הוחלט בסאטמר.

בחצר סאטמר שמרכזה בקרית יואל, לא מסתירים את ההנאה מהמבוכה השוררת בחצר היריבה ואומרים: "עזרה ליהודי צרפת מוגשת כבר על ידי ארגון 'נטרונא' והנגידים של סאטמר הרבה לפני שהם התחילו לאסוף כסף. רק שעשו את זה בשקט, בלי תמונות של מטוסים ומסיבות".

השינוי בגישה של האדמו"ר מהרי"י מסאטמר חלה השבוע, לאחר שרבנים בכירים שעמדו לצידו ב-15 השנים האחרונות במחלוקת שפילגה את חסידות סאטמר, חתמו השבוע על כרוז בו הם מאשימים אותו כי הוא" נותן יד לפושעים ומחזק את העליה למדינה הציונית".

הרבנים לא היססו ויצאו נגד האדמו"ר בגלוי, בטענה שהוא "מבזה ומשפיל את שם סאטמר בעולם".

הרבנים טענו עוד, כי בתקופת האדמו"ר מסאטמר זצ"ל הוא עשה הכל כדי שילדי תימן לא יעלו לארץ, ו"לא פעל בקרב ילדי העולים שמכרו את נשמתם לעבודה זרה הציונית".

במכתבם, תחת הכותרת "אתה נותנים יד לפושעים" – תקפו הרבנים: "לא יאומן כי יסופר עד היכן נתדרדרו המצב, פלצות אחזתנו לרעוד, כי אם לא די לנו בצרה רחוקה ממינים ואפיקורסים, קמו עתה אנשים מקרב מחנינו לעזרם ולקבץ ממון עבור הילדים מצרפת, כדי לחנכם בבתי מוחרמים של הציונים המוסד השמד של 'חינוך העצמאי', וגורמים להם חורבן ברוחנית ובגשמיות".

במכתב נאמר עוד: "שומו שמים! לב מי לא יחרד! מהבגידה הנוראה הזאת, השתתפות פעולה עם המינים והאפיקורסים, ולתת יד לפושעים להשמיד את היהדות החרדית, בעבור תאות כבוד המדימה, ועוד נוסף גורמים בזה חורבן והרוס גדול בחינוך הטהור בארה"ק".

הם הוסיפו וכתבו: "תסמר שערות אנוש אוי לנו שכך עלתה בימינו! צא ולמד מה שכתה מרן רביה"ק זי"ע בספרו הקדוש ויואל משה (דף שנא): "החינוך העצמאי מלבד שיש בו קלקולים עצומים ר"ל, והמה מלא מינו וכפירה, רובץ על אותו החינוך החרם חמור שעשו כל גדולי ארץ ישראל.

"ובהחרם כתוב לאמור: 'גם אם יהיו המייסדים את בית הלימוד המפורסמים לגאונים וצדיקים וכדומה, וגם אם יאמרו המייסדים אשר רק לשם שמים ולשם חיזוק האמונה וחיזוק לימוד התורה וכדומה, כל ישעם וכל חפצם לא יאבו ולא ישמעו להם, ורובץ על זה החרם הנורא".

בסיום המכתב כתבו הרבנים: "ואל שלומי אמוני ישראל הכואבים, אליכם אישים נקרא, אם החריש נחריש בעת הזאת, יש לנו לחשוש מדברי חז"ל: כל מי שבידו למחות ואינו מוחה נתפס על אותו עוון, ומי הוא זה אשר לבו לא יחיל בקרבו מלהיות נתפס בעוון נורא כזה של עמדת מינות ואפיקורסות בפלטרין של מלך, הזעיקי שמים וארץ, השמיעו קול מחאה מקצה העולם ועד סופו, ואם החרש תחרישו לעת כזאת אזי חלילה אבדה תורה משוניאהם של ישראל".

על מכתב חתומים, בין היתר, שמותיהם של הגר"י מארגנשטערן, הגרש"י בלום, הגרמ"י טענענבוים, הגרח"י לייטנער, הגרי"י שטויבער, הגרמ"ד קויפמאן, הגרא"מ רובין, הגרי"ש גלאד, הגרא"צ שמילאוויטש, הגרח"י גאטליב, הגרש"מ וואלדמאן והגרמ"מ בריעף.

יצוין, כי רבנים אלה היו מי שהכתירו את המהרי"י כאדמו"ר מסאטמר, ועמדו לצידו בכל שנות המחלוקת הגדולה בחצר סאטמר - ומעולם לא יצאו נגדו בגלוי.

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות