יו"ר 'הוועד לכבוד רבותינו': "רק שהציבור יידע לשמור על הילדים"

אחרי שהגר"י אייכנשטיין העניק 'הכשר' לישיבה שנפסלה, ומשגיח ישיבת חברון התנער מדרישות שונות של 'הוועד למען כבוד רבותינו' - הרב אליהו פרויליך יוצא למגננה ואומר: "לא נרתע, נמשיך להעביר מידע"
כ"ה אייר התשע"ד / 25.05.2014 16:49

'הוועד למען כבוד רבותינו' תחת מתקפה:  לאחר שביום חמישי שעבר כתב הגר"י אייכנשטיין, ראש ישיבת 'יד אהרן' וממקורביו של הגראי"ל שטיינמן, מכתב תמיכה בישיבת 'ברכת שלמה', ישיבה שסומנה על-ידי הוועד כישיבה פסולה, יצא בסוף השבוע הגר"ש פלאי, משגיח ישיבת חברון,  אף הוא נגד מה שהוא מכנה ההקצנה של הוועד.

יצוין כי הביקורת מגיעה גם מפי ראשי ישיבות ההנחשבים לתומכים הגדולים של הגראי"ל שטינמן והגר"ח קנייבסקי.

האזינו להקלטת דבריו של הגר"ש פלאי:

מתברר, כי כל עוד סימן 'הוועד' ישיבות שאינן מצייתות לגדולי ישראל, ואשר יש בהן אווירה של התערבות במחלוקת, הוא זכה לגיבוי גורף, אולם כאשר החל להתמקד בנושאים הנראים כשוליים, כמו למשל דרישה כי ראשי ישיבות יחתמו כי ביטלו את המנוי על 'הפלס' – החל גל הביקורות.

אולם חברי הוועד אינם מתרגשים מהביקורת נגדם ואומרים: "לא נכנע, לא נרתע, נעביר מידע וכל הורה יחליט מה הוא עושה עם ילדו". חברי הוועד גם מתעקשים וטוענים כי כל פעולה המתבצעת "אינה גחמה של יו"ר הוועד הרב אליהו פרויליך", כי אם הנחיה ברורה של הגראי"ל שטיינמן, עמו הם מתייעצים, לדבריהם, "על כל צעד ושעל".

"לא פרש, רק התייעצנו איתו"

 'הוועד למען כבוד רבותינו' נפתח לפני כחמישה חודשים, במטרה לתת מענה להורים המבקשים לדעת אילו ישיבות ליטאיות צועדות לאורם של הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי, מבלי להיגרר למחלוקת המפלגת את הציבור הליטאי. שכן, אין זה סוד כי יש לא מעט ישיבות בהן עסוקים הבחורים, מלבד בלימוד הגמרא הקדושה, גם בהטרדות טלפוניות של רבנים ועסקנים או בהשתתפות בהפגנות בניגוד לדעתם של גדולי ישראל.

עד כה מופו ישיבות בבני ברק, ירושלים ומודיעין עילית.

 אלא שמבחינת ראות עיניו של הגר"ש פלאי, משגיח בישיבת חברון, זו הדרישה היחידה הלגיטימית, וכי אם תהיינה דרישות נוספות הוא לא יגבה אותן.

 • אומרים בשמו שהוא פרש מהוועד.

"הגר"ש פאלי מעולם לא היה חלק מהוועד, הגם שהתייעצו איתו לא פעם".

כאמור, בוועד נחושים להמשיך להציג מהישיבות דרישות נוספות, כדי לקבל 'הכשר' – בין היתר הפסקת המנוי לעיתון הפלס, ביטאון בני תורה', וכן התחייבות כי תלמידי הישיבה יתייצבו בלשכות הגיוס ל'צו ראשון', כהוראת מועצת גדולי התורה.

"זה כפרת עוונות"

בראיון ל'מרכז החדשות', דיבר יו"ר הוועד הרב אליהו פרויליך, על הכל:

"הרשימות שלנו אינפורמטיביות. מעולם לא פסלנו מישהו או אמרנו לא לשלוח. הרשימה היא מידע, שהגיע באינסוף פניות למיילים ולטלפון – התקבלה תמונה ואותה אנחנו מביאים: שהציבור יידע לשמור על הילדים שלו, שלא יקרה מה שקרה שילדים חזרו מהישיבות עם דברים שלא שמעו אותם בבית.

אנחנו לא מתנגדים לאף אחד, לא אומרים לאף אחד לא לשמוע בקול רבותיו. רק אומרים שגם לאחרים אסור לומר לבחורים לא לשמוע בקול רבותיהם, ונגד מה שגדלו בבית. אין לנו שום בעיה עם מכתבים כאלו ואחרים של רבנים, זו דרכה של תורה, מותר לכל אחד לומר את מה שהוא חושב.

"פרסמו שמות של רבנים שלא קשורים בכלל לוועד, פרסמו את הטלפונים שלהם וגרמו להם עוול לא יכופר. אנחנו קיבלנו את זה בשלוות נפש, קיבלנו על עצמנו כבר כשיצאנו לדרך לקבל הכול בלי להתרגש מזה, זה כפרת עוונות.

"לגבי התפטרות הוועד, כולל עוד ארבעה חברים, שאיש אינו מכיר אותם מלבדי. אני ורק אני נחשפתי, כך שלהגיד שרבנים פרשו מהוועד זה מצחיק, כולל משגיח בירושלים, יהודי חשוב ונכבד, שסך הכל השתתף בכינוס, אבל מעולם לא היה חבר בוועד, אף אחד לא הזמין אותו להיות חבר, הזמנו אותו להשתתף בדיון על ישיבות בירושלים, הוא לא חלק מהוועד, ממילא גם לא התפטר".

לדבריו, "הרבה אנשים מפריחים שמועות שהם חברים בוועד, וזה לא נכון".

"אם יש דרישה מההורים – אין בעיה"

ביום חמישי הגיעו ראשי ישיבות ור"מים אל בית הגר”ש אוירבעך. בין הבאים היו ראשי ישיבות מישיבות קול תורה, משכן שלמה, תפארת התלמוד, עטרת שלמה אריה, ליקווד, נועם התלמוד, נחלת מאיר, עטרת ישראל, בית יהודה, וכנסת יונה. ראשי הישיבות בקשו לדעת מה דעתו על הרישום לישיבות הקטנות.

תחילה הורה הגר"ש כי אסור בשום פנים ואופן לקיים מבחנים לישיבות לפני חג השבועות. שנית, לאחר שהגר"ש שמע לראשונה שישנה מהומה בנושא הרישום לישיבות וקיבל לידיו הודעות שיצאו להורים מטעם "הוועד למען כבוד רבותינו" הוא הגיב ואמר בשפת האיידיש:

"בכל הישיבות קטנות שמגיעים כאן להתייעץ לא דיברו מעולם נגד גדולי התורה וכך יעשו בעתיד, ואם ישנה דרישה מצד ההורים לחתום על זה – אין בכך שום בעיה".

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות