בית הדין הרבני

מי ישלוט? המחלוקת שקורעת את בית הכנסת הספרדי בת”א

דוד ליבוביץ
  י"ז סיון התשע"ח / 31.05.2018

מה שהחל כמלחמה נגד פריצות ב'אהל מועד', ביהכנ"ס הספרדי הגדול בת"א, התגלגל למינוי נאמנים חדשים, סכסוכי מתפללים שמאיימים על התפרקות המקום, והעברת ממונה ההקדשות מתפקידו • ומה קרה להחלטת הדיין…