רונית פוזננסקי-כץ

השופטת פוזננסקי כץ

פרשת המסרונים • השופטת רונית פוזננסקי-כץ הורשעה: "אינו הולם"

חיים טוויל
  א' אייר התשע"ח / 15.04.2018

במסגרת הסדר ולאחר שהודתה, הרשיע בית הדין המשמעתי את השופטת רונית פוזננסקי-כץ בהפרת כללי האתיקה בפרשת המסרונים • "ניהלה התכתבויות שלא ראוי היה לקיימן" • עונשה של השופטת יינתן במועד…