קרקעות

מה אפשר ללמוד מאבותינו על רכישת מקרקעין בארץ ישראל?

עו"ד אליהו שוורץ
  ט"ז אלול התשע"ד / 11.09.2014

לאור השיח הציבורי הבלתי פוסק שמתקיים לאחרונה בדבר מצבו של שוק הנדל"ן בארץ, עוה"ד והרב אליהו שוורץ, ערך סקירה היסטורית קצרה באמצעותה יוסבר, מה הם המקורות לביצוע עסקת נדל"ן לפי…