עבדים

ניקיון לפסח

על הסבל שחווים גברים בנקיונות לפסח

אליעזר היון, חרדים10
  ט' ניסן התשע"ז / 05.04.2017

למרות אהבתי הגדולה את העבודה, אין אני סובל עיוות הדין ואין אני מבקש יותר מן המגיע לי • מילא את הכיסאות בשולחן, אבל את הארון מתחת הכיור הבשרי? • אליעזר…