מועצה דתית

חדש: במועצות הדתיות ימונו מעתה אחראי חופש מידע • ומה יגלו לכם?

יוסף גרינבוים
  י"ג טבת התשע"ח / 31.12.2017

על ראש המועצה הדתית הוטל לפרסם שורה של נתונים באתר המועצה, שאינם מפורסמים כיום: התקציב, דו"ח התקשרויות; מכרזים פומביים; התקשרויות הפטורות ממכרז; רשימת כל הגופים המקבלים תמיכות וסכומי התמיכה; פרוטוקולים…

המשרד לשירותי דת השיקו סרטון אנימציה: המועצה דתית דיגיטאלית

אריה ריבקינד
  י"א אב התשע"ו / 15.08.2016

השירות כולל: קבלת הודעות סמס ו/או מיילים מהמועצה הדתית, סריקת תעודות הנישואין, תיאום וקשר אינטרנטי מול מחלקת הנישואין ועוד • ההשקעה במחשוב 132 המועצות הדתיות עלה למשרד כ-50 מיליון שקלים