חיים גרייזמאן

הרב יהושע מאמאן זצ"ל

למה תמונות של יתומים מתפרסמים? למה?

חיים גרייזמאן
  י"ד שבט התשע"ח / 30.01.2018

"אני פונה בדם ליבי לבעלי המצלמות למיניהם: אנא, שימו את טובת הילדים, האבלים והמשפחות לנגד עיניכם" • הרב חיים גרייזמאן, שליח הרבי מליובאוויטש בשטוקהולם שבדיה, חוזר 26 שנה לאחור -…