חופש המידע

חדש: במועצות הדתיות ימונו מעתה אחראי חופש מידע • ומה יגלו לכם?

יוסף גרינבוים
  י"ג טבת התשע"ח / 31.12.2017

על ראש המועצה הדתית הוטל לפרסם שורה של נתונים באתר המועצה, שאינם מפורסמים כיום: התקציב, דו"ח התקשרויות; מכרזים פומביים; התקשרויות הפטורות ממכרז; רשימת כל הגופים המקבלים תמיכות וסכומי התמיכה; פרוטוקולים…