ועד הישיבות

נישואי בנו של רבי חיים אהרון קאופמן

יו"ר ועד הישיבות חיתן את בנו, ראש הישיבה סידר חופה

אלי שורץ • צילום: שלומי כהן
  ה' שבט התשע"ה / 25.01.2015

ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור באו ליטול חלק בשמחת רבי חיים אהרון קאופמן, יו"ר וועד הישיבות • בסידור קידושין כובד ראש ישיבת פוניבז' - הגרב"ד פוברסקי

שמואל אוירבעך

הגר"ש אוירבעך תוקף את 'ועד הישיבות': שייכים לצבא

שייע קליין
  ח' תמוז התשע"ד / 06.07.2014

אברכים ובחורי ישיבות הגיעו אל הגר"ש אוירבעך כדי לשמוע דעתו בעניין ההתייצבות בלשכות הגיוס • בשיחה עמם התנגד גם שבני 22 יקחו פטור • טען: המטרה של הצבא - שנהיה…