שומרון: מחבל ניסה לדקור חיילים במברג ונורה

מחקירת ניסיון פיגוע בשומרון הבוקר בכפר חווארה דרומית לשכם עולה כי המחבל ניסה לדקור חיילים באמצעות מברג. אין נפגעים באירוע. המחבל נורה ונוטרל.
חיים טוויל
ח' חשון התשע"ז / 09.11.2016