רשות המיסים: השריפות בבית מאיר ובהר חלוץ יוכרו כהצתות

רשות המסים הודיעה כי במסגרת גל ההצתות, השריפות בבית מאיר ובהר חלוץ יוכרו כנזק הזכאי לפיצויים מהמדינה. ההחלטה מגיעה בעקבות מידע חדש שהתקבל במשטרה ומנציבות הכבאות כי מדובר בהצתות שמקורן בפעולות איבה.
חיים טוויל
י"ד כסלו התשע"ז / 14.12.2016