פוליטי

מהפך: רבה של ב"ב מתיר לראשונה 'קיוסק פיצה' – בשיטת 'שלם וקח'

יוסף גרינבוים
י' אדר א' התשע"ט / 15.02.2019
מאז הגיעה הפיצה אל ארץ הקודש, נמנע רבה של בני ברק מלהעניק כשרות לחנויות פיצה, "מתוך מטרה לשמור על צביון וקדושת העיר" • "לצערי, בשנים האחרונות רבו פורצי גדר, ופתחו חנויות פיצה בעיר, לכן החלטנו לאפשר פתיחת חנויות שייקראו 'קיוסק פיצה' – שלם וקח'"