הנבחרת שלנו

מה עונים לחילוני: למה לא מתגייסים?

מנחם מן
כ"ב אייר התשע"ז / 17.05.2017
כשאנו עומדים מול שכנינו החילוני ומתמודדים עם שאלת 'אי הגיוס', לרוב איננו עומדים מול כאב שכלי שיפוג במילים חכמות ו'מפוצצות' • נכון, ישנם המקטרגים להכעיס המצפים לתשובה הגיונית ושכלתנית – אך רובו של העם זועק מקירות ליבו