דרמה ב'שארית': הדיינים הוותיקים החרימו אסיפה – ויוצאים למאבק

ארבעה מדייני בד"צ 'שארית ישראל' הוותיקים החרימו את האסיפה שיזמה ההנהלה - ושיגרו מכתב מאיים מעו"ד: "חוסר ציות יגרום לנקיטת אמצעים" • האסיפה של חברי הבד"צ החדשים הועתקה אל ביתו של הגראי"ל שטיינמן
ט"ז אלול התשע"ד / 11.09.2014 01:42

הערב התכנסו חברי בד"צ 'שארית ישראל' לאסיפה, שכונסה לאחר חידוש ההכשר בברכתו של הגראי"ל שטיינמן. חברי הבד"צ הוותיקים החרימו את האסיפה – שנועדה בתחילה להתקיים בהשתתפות הרבנים הוותיקים והחדשים יחד.

על האסיפה, אליה זומנו גם כל עובדי מערכת הכשרות, הודיע מנהל הכשרות, גבריאל שרמן, והיא הייתה אמורה להיפתח בשעה 16:00 אחר הצהרים, אך נדחתה בהמשך לשעה 18:00, תוך ניסיון ליישר את ההדורים ולהביא להבנות בין חברי הבד"צ הוותיקים לבין ההנהלה החדשה.

כזכור, בתחילת השבוע שעבר מונו בהוראת הגראי"ל שטיינמן חברי בד"צ חדשים – הרבנים הגאונים רבי ישראל זיכרמן, רבי יחיאל במברגר ורבי אברהם רובין.

אלא שעד מהרה הבינו הנאספים כי פרשת 'יתד נאמן' עומדת לחזור על עצמה – הפעם במערכת הכשרות. מתברר, כי העובדה שמערכת הכשרות זכתה לברכתו של הגראי"ל שטיינמן היה בה כדי להכעיס את אנשי הפלג שאינו סר למרותו. לפי השמועות, איש עסקים חרדי ידוע הפסיק לרכוש סחורה בהכשר של 'שארית ישראל' מאז בוצע השינוי בהרכב חברי הבד"צ.

כאשר הבינו הנאספים כי יש מי שמנסה לחבל באסיפה, הוחלט – בעצת הרב שטיינמן – להעבירה אל ביתו. הרבנים, שכבר כונסו במשרדי 'שארית ישראל', מיהרו לעבור אל הבית שברחוב חזון-איש 5, שם נשא בפניהם ראש הישיבה דברי חיזוק, לצד דברי ברכה למשמר הנכנס.

הרבנים שהגיעו אל האסיפה היו הגאון רבי צבי וובר ועמו שלושת הרבנים החדשים. החברים הוותיקים  – הרבנים הגאונים רבי עזריאל אויערבך, רבי מרדכי גרוס, רבי אברהם דינר ורבי צבי שנקר לא הגיעו לאסיפה.

 בהמשך יצאו חברי הבד"צ לניחום אבלים אצל הגר"ח קנייבסקי – שאף הוא בירכם ועודדם.

במכתב שהגיע מעו"ד רפי שטוב, המייצג את הרבנים הוותיקים, הובהר כי מצידם אין תוקף חוקי לאסיפה וכי הרבנים מתנגדים לה. הוא ציין, כי גם התביעה בדרך.

 במכתב אותו שיגר לבעל המניות ולמנהל 'שארית ישראל', רפי מנת, מגולל עו"ד שטוב את השתלשלות הפרשה, לפי ראות עיניו כמובן, כשקשה שלא להיזכר בפרשה דומה – פרשת 'יתד נאמן-שמעון גליק'.

וכך כתב:

"בשם הגאונים שליט”א חברי הבד”ץ שארית ישראל, הגר”ע אויערבך, הגר”מ גרוס, הגר”א הלוי דינר, והגר”צ שינקר, להלן הבד”צ, הנני לפנות אליך כדלהלן.

סובבת, בכחש, את הגאון הרב עזריאל אויערבך שליט”א ואת הגאונים חברי הבד”צ שליט”א

באת בפני הגאון שליט”א אמרת כי, לצורך מסוים אתה צריך לפרק זמן אישור כי המניות שביד הגאון שליט”א יופקדו בידך ואמרת כי אתה תחזירם לו.

לאחר ימים ביקש הגאון שליט”א כי האישור יוחזר לידיו והבטחת פעם אחר פעם כי אתה מחזיר ולשווא, התחמקת והשתמטת מלהחזיר.

לא זו בלבד שעדיין לא החזרת את הטופס הנ”ל, אלא שהתרת לעצמך לדווח לרשם החברות כי, אתה הוא הבעלים על מניותיו של הגאון שליט”א

המשכת את הפעילות העבריינית והעברת לרשם החברות מסמך כוזב לפיו, התנהלה אסיפה כללית של החברה, וכאילו "האסיפה הכללית" אישרה את העברת מניותיו של הגאון שליט”א לבעלותך

אסיפה כללית חוקית לא התנהלה בין השאר משום שהגר”א דינר לא הוזמן.

הגאונים הנ”ל שליט”א מורים לך בזאת להמנע מלייצג אותם ו\או את החברה בפני כל גורם מכל סוג וזאת, עד שיוחזרו כל המניות לשליטת הבעלים עד לביטול "פרוטקול המחטף" ועד לבירור הנעשה.

עליך להודיע לאלתר כי אתה מציית לחברי הבד”צ שליט”א

חוסר ציות מצידך להוראות הרבנים הגאונים שליט”א כמפורט במכתב זה יגרום לנקיטת אמצעים מתבקשים".

תגובת רפי מנת לא התקבלה.

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות