הרבנות נכנעה: יוקמו מתחמי חמץ בשטחים של בתי חולים

מתחמי החמץ יוקמו מחוץ למבנים בצורה שלא תפגע בפיקוח על הכשרות בבתי החולים • המתווה יפעל רק בבתי חולים שבהם בכניסה לכל מבנה שבו נעשה שימוש בכלי אוכל של בית החולים, מוצב בודק בטחוני • עוד תנאי: יוצב שילוט שיבהיר את הכללים אשר גובשו במתווה
יוסף גרינבוים
כ"ב אדר א' התשע"ט / 27.02.2019 13:39

 

המדינה הגישה לבג”ץ הודעה, במסגרת העתירות נגד נוהל הרבנות הראשית האוסר הכנסת מזון לבתי החולים בפסח, לפיה, בתום ישיבה בה השתתפו, בין היתר, היועץ המשפטי לממשלה והראש”ל הגר”י יוסף, הוסכמה חלופה המאפשרת את שמירת כשרות המזון המוגש בבתי החולים, בהתאם לדרישות הרבנות הראשית, ומאידך מאפשרת למעוניינים בכך לצרוך מזון חמץ במקומות שייוחדו לכך בחצרות בתי החולים, שבהם מתקיימים תנאים שיאפשרו זאת.

לפי חלופה זו, ייוחדו מתחמים בשטחי בתי החולים, אשר אליהם תותר הכנסת מוצרי חמץ למעוניינים, ואשר אליהם לא יוכנסו כלי אוכל של בית החולים, אך זאת רק בבתי חולים שבהם בכניסה לכל מבנה שבו נעשה שימוש בכלי אוכל של בית החולים, מוצב בודק בטחוני, אשר יוכל, אגב הבידוק הביטחוני, לשקף את המדיניות בנוגע להכנסת מזון בחג הפסח לבית החולים.

הבודק יסב את תשומת לב המבקרים לקיומם של מקומות נאותים בכניסה לבניין אליו הם נכנסים, בהם יוכלו להפקיד את המזון שברשותם ולקבלו בצאתם מבית החולים.

בנוסף, יוצב שילוט אשר יבהיר את הכללים אשר גובשו במתווה.

מתחמי החמץ יוקמו מחוץ למבנים, באופן שלא יפגע בפיקוח על הכשרות בבתי החולים.

במקרים בהם הבידוק מצוי אך ורק בכניסה למתחם בית החולים כולו, ואין בידוק נוסף בכניסה למבנים בהם נעשה שימוש בכלי אוכל של בית החולים, הרי שחלופת מתחמי החמץ לא תהיה אפשרית, נוכח היעדר האפשרות לנקוט באמצעים הדרושים שיבטיחו את יישום נוהל הרבנות.

באותם מקרים יידרשו המבקרים להפקיד את המזון שברשותם במקומות נאותים שיוצבו בכניסה לבית החולים ויוכלו לקבלו בצאתם.

בהודעת הפרקליטות נאמר, כי בחינת ההיתכנות המעשית של השימוש בחלופת מתחמי החמץ נדרשת ביחס לכל בית חולים באופן פרטני, בהתאם למאפייניו של כל בית החולים.

העתירות שהוגשו לבג”ץ מכוונות נגד נוהל הרבנות הראשית, המתנה מתן תעודת כשרות לבית חולים במניעת הכנסת מזון לשטחו במהלך חג הפסח.

בדיון שהתקיים בעתירות בחודש יולי 2018 הביעו השופטים מורת רוח מהנוהל הבינארי ומכך שאינו מאזן בין זכויות שומרי הכשרות לבין זכויותיהם של מי שאינם שומרי כשרות, וכן העלו הערות וקשיים שונים.

בעקבות זאת, הציגה המדינה לביהמ”ש חלופה שלפיה יוקמו מתחמי החמץ הייעודיים בשטח ביה”ח.

אלא שסמוך למועד שהיה קבוע לדיון בעתירות, ולאחר בחינה מחדש של הסוגיה ברבנות הראשית, בעקבות פניות רבות שהתקבלו מגורמים שונים, הודיעה הרבנות כי היא חוזרת בה מהסכמתה לחלופת מתחמי החמץ.

בהודעת המדינה כעת נאמר, כי לעמדת היועץ המשפטי לממשלה חלופת מתחמי החמץ המקורית היא חלופה מידתית, סבירה ומאוזנת יותר מהמצב שהיה נוהג קודם לכן בהתאם לנוהל הרבנות, לפיו לא ניתן היה להכניס כלל מזון במהלך ימות חג הפסח, למעט פירות וירקות טריים ומזון ארוז בעל חותמת כשרות, בכפוף לשיקול דעת מנהל בית החולים.

לפי הודעת המדינה, “חלופת מתחמי החמץ מאזנת נכונה בין הצורך בשמירה על כשרות המזון המסופק בבית החולים לכלל המאושפזים, כחלק מחופש הפולחן של שומרי הכשרות, לבין זכויותיהם של המאושפזים והמבקרים בבית החולים, החפצים בצריכת מזון שאינו כשר לפסח”.

בפרקליטות מציינים עוד, כי “למרות זאת, בעקבות הישיבה עם הרב הראשי ונציגי הרבנות ונציגי משרד המשפטים ומשרד הבריאות, ובשים לב לחששות הכבדים שהעלו גורמי הרבנות הראשית מפני פגיעה בכשרות המזון המוגש למאושפזי בתי החולים, הסכים היועץ המשפטי לממשלה להציג לבג”ץ את המתווה המתוקן”.

בהודעה צוין, כי “אמנם ייתכן שבחלק מבתי החולים לא ניתן יהיה להציב מתחמי חמץ, בהתאם לפתרון זה, ואולם מאחר שמדובר בימים ספורים בלבד מדי שנה, ולנוכח הפגיעה הנמוכה יחסית בציבור המאושפזים, אשר יוכל לצרוך מזון כשר לפסח המסופק על ידי בתי החולים, אל מול החשש הכבד מפני פגיעה בשומרי הכשרות, שיחששו להתאשפז במהלך חג הפסח, בהיעדר הסדרה נאותה של סוגיית כשרות המזון, סבורים המשיבים כי אין הצדקה להתערבות בית המשפט בהסדר”.

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות