קריספל: “מחטפים זה מקצועיות? אנו לא נשתתף בקרקס של פרוש”

זאב קשש, מנכ"ל עיריית אלעד, שיגר לחברי המועצה זימון לקראת ישיבה שלא מן המניין, בניסיון נוסף לאשר את התקציב • צוריאל קריספל, יו"ר ש"ס בעיר, המתין 24 שעות "כדי שתגובתו תצא מאופקת" - ותקף: "מבין את הלחץ בו הנך נתון כאשר ראש העיר רודה בך לפעול בצורה שאינה חוקית"
אריה ריבקינד
א' שבט התשע"ט / 07.01.2019 21:14

המלחמה בין ישראל פרוש וסיעות ‘דגל’ וש”ס באלעד: 24 שעות אחרי מכתבו של מנכ”ל עיריית אלעד זאב קשש,  בו זומנו חברי המועצה לישיבה מיוחדת שלא מן המניין בניסיון נוסף לאשר את התקציב של שנת 2019 –  שיגר יו”ר סיעת ש”ס, צוריאל קריספל, בכתב מפורט בו  הוא תוקף את ראש העיר ואת מנכ”ל העירייה.

“השתדלתי מאוד לא להגיב בזמן אמת למכתבך מאתמול”, כותב קריספל  בהודעה שצירף למכתבו. “הצורה והאופן בו הוא נכתב ונשלח מעורר תהיות רבות. המתנתי עם התגובה 24 שעות, כדי שהיא תצא מאופקת ככל שניתן”.

במכתב שמוען למנכ”ל העירייה זאב קשש – ומתפרסם בחרדים 10 – תוקף קריספל: “נדהמתי לקבל מחברים ברשתות החברתיות ובאתרים השונים את מכתבתך המיועד אליי ולחברי המועצה בעניין אישור התקציב, עוד בטרם הגיע מכתבך זה לידי, ואני מבין שבצוק העיתים כל דרך להיראות צודק ‘לכאורה’ בבחינת כל הדרכים כשרות, אף למנכ”ל עירייה שאמור לעבוד מקצועית…”

קריספל מלגלג על טעות בתאריך במכתבו של קשש וכותב: “במכתבך זה, שאני שמח להיווכח שהתאריך בו הוא נכון ואמיתי, אך לצערי כל הנכתב בו הוא מסכת של אמירות וקביעות הרחוקות מן האמת בלשון המעטה, ואני אפרט זאת אחת לאחת”.

יו”ר סיעת ש”ס מפרט: “בתאריך ה-19/12/2108 קיבלנו זימון לישיבת מועצה בה נתבקשנו לאשר את הקמתן של 3 ועדות חשובות. לדברי ראש העיר, הקמתן של ועדות אלו נחוצה מאוד כדי ‘לסייע’ לתושבים, להזכירך ההזמנה לישיבה זו פורסמה בכלי התקשורת בטרם זכו חברי המועצה לשזוף בה את עיניהם.

“למרות שאין קואליציה בעיר או אפילו דיבורים על הקמתה, נענינו ל’אתגר התקשורתי’ הזה שהציב בפנינו ראש העיר (המלוב”ן) המלומד בניסוחים תקשורתיים… ואכן אישרנו את הקמתן”.

קריספל, שמונה ליו”ר ועדת הכספים, תוקף את קשש על הפגיעה בסמכותו: “למחרת, ב-20 לחודש הוצאת זימון לחברי ועדת כספים ל-4 ימים רצופים וזאת ללא כל תיאום מראש עם יו”ר הוועדה כמקובל וכראוי. עד כמה שידוע לי, מי שאמור להוציא זימון לוועדה זו הוא היו”ר ולא מישהו אחר, ובמיוחד כאשר מדובר בדיוני התקציב לשנת הכספים.

“זאת ועוד כאשר מדובר במחצית מחברי מועצת העיר שהנם חדשים ואינם ‘בקיאים’ בלשון המעטה בסדרי הועדות השונות ואיך הן אמורות להתנהל, כנ”ל אינם מכירים את אגפי ומחלקות העירייה וחלקם אף לא מכירים את מנהלי האגפים בעירייה ופועלם.

פרוש, אלעד

זאבי קשש (מימין) לצד ראש העיר. צילום: משה חזן

“למרות ההתרסה הזו, ולמרות האמור לעיל בעניין הכשרתם של חברי מועצת העיר, הבנתי את הבהילות הנובעת מזימון זה, ואת הרצון לעמוד ביעד, דהיינו לאשר את התקציב ביום האחרון לשנת הכספים החולפת. מחלתי על כבודי ועל הוצאת הזימון לחברי הוועדה שלא באישור וללא תיאום איתי, אך לאור המצב שבו מתבקשים חברי מועצת העיר לאשר תקציב שנתי בעוד הם ‘ירוקים’ ולא ראו מימיהם ספר תקציב.. הצעתי שנזמן לימי הדיונים את מנהלי האגפים והמחלקות שיפרטו בפני החברים את פעולות האגפים עליהם הם מופקדים, יתנו סקירה על השנה החולפת, ואת חזונם לשנת הכספים הבאה. ואכן כך היה.

“ישבנו במשך ארבעה ימים רצופים כאשר כל ישיבה נמשכה שעות ארוכות, במקביל השתדלתי לתרום מניסיוני ולהסביר לחברים החדשים איך בנוי ספר התקציב, הישיבות היו מרתקות וענייניות בהחלט”.

לדברי קריספל, “בתום יום הדיונים הרביעי שחל ביום חמישי בתאריך ה-27/12/2018, דיון שנמשך שעות ארוכות, ולקראת השעה 23:00 ביקשו חלק מהחברים לצאת להפסקה בדיוני הוועדה ולהמשיך את הדיונים בתחילת השבוע, נעניתי לבקשתם ובתיאום אתך סוכם שנודיע על מועד המשך הישיבה בתחילת השבוע.

“בהתאם לסיכום האמור, במוצ”ש פניתי אליך באמצעות מסרון בו ביקשתי לתאם יחד אתך מועד להמשכה של ישיבת הועדה – ונדהמתי לקבל את תשובתך במסרון קולי, בו אתה מודיע לי שלאחר שעזבנו את חדר הישיבות ואת בניין העירייה חלק מהחברים ‘עשו שבת לעצמם’, והעלו להצבעה את אישור התקציב, וזו ללא כל אישור ותיאום עם יו”ר הועדה ובניגוד לכל מנהל תקין”.

קריספל ממשיך ומטיח בקשש: “בדבריך טרחת להדגיש כי פעולתם זו גובתה על ידי היועמ”ש עו”ד ניסים לוי, וזאת כאשר עו”ד ניסים לוי טרח להדגיש הן בישיבת הועדה והן בישיבת המועצה שמי שמוסמך להעלות נושאים להצבעה בכלל ואת אישור התקציב בפרט, זה יו”ר הועדה ולא מישהו אחר, ואף הגדיר זאת בישיבת מועצה את מעשיהם והצבעתם של חברי הועדה כ”מעשה ליצנות”…

“בנוסף לכך, במכתבך האחרון אתה מציין ‘למרות שחלף כמעט שבוע מהדיון במועצה, לא קיבלתי שום בקשה לדיון או הצעה כלשהי לשינויים בסעיפי התקציב השונים’ – סוף ציטוט. תמהני בלשון המעטה איך הנך מחליף בן רגע בין היוצרות, כאשר מחד זימנת עד היום את חברי הועדה ללא כל תיאום והתייעצות עם יו”ר הועדה או מי מבין חבריה, וכעת הנך מלין על כך שלא פנו אליך לכנס את ישיבת הועדה…”

שרוליק פרוש

שרוליק פרוש. צילום: Aharon Krohn/Flash90

יו”ר סיעת ש”ס עוקץ את המנכ”ל: “אני מבין אמנם את הלחץ בו הנך נתון כאשר ראש העיר רודה בך לפעול בצורה כזו שאינה חוקית ושאינה מקצועית בעליל, אך האם אין גבול לשיתוף פעולה לא ראוי שכזה מצדך?”

והוא ממשיך: “תמהני איך מלאך לבך בבואך לכתוב את המילים הבאות ‘בתום 4 ימי הדיונים, ובהצבעה של רוב חברי הועדה נערכה הצבעה לאישור התקציב, וזה אכן אושר בהצבעה פה אחד… ולאחר מכן עבר לאישור מליאת חברי המועצה, אך שם האישור נדחה!’ סוף ציטוט. תמהני, גם לשיטתך האם  4 מתוך 9 חברי הועדה הם רוב?

“אני משפשף את עיני למקרא מילים אלו, והאם הם נכתבו על ידך. זאב ידידי, הנך אדם רציני, ואף הייתי שותף לבחירתך לאור הרקורד העשיר שלך בעבר. אני שואל את עצמי הייתכן שמילים אלו נכתבו באמת על ידי ידידי זאב קשש?

“האם טרחת לספק לחברי הוועדה את המסמכים שדרשו ממך פעם אחר פעם מזה זמן רב בהם נתבקשת לפרט הוצאות ששולמו שלא כדין לגופים שונים וכפי שפורט בפנייתו ל חבר המועצה יו”ר תנועת ישי הרב ברק צברי?

“האם טרחת להעביר לעיוני את פירוט ההוצאות של תקציב תרבות לשנת הכספים 2018 וכפי שהוצג ע”י מר מנחם הורביץ באחת מהישיבות של הועדה, דבר שלא קרה עד כה למרות אישור היועמ”ש למר הורביץ להעביר זאת לעיונם של החברים”.

קריספל מוסיף וכותב: “אתה מסיים את במכתבך במילים אלו, ‘אשמח אף לתאם מול יו”ר הועדה הרב צוריאל קריספל מועדים לכינוס ישיבות הועדה… וכל זאת על מנת שהעירייה תוכל לפעול בצורה מיטבית ומקצועית לרווחת ולמען תושבי העיר’…סוף ציטוט. לאיזה מקצועיות אתה בדיוק מתכוון? האם למחטפים כאלה ייקרא מקצועיות? האם לזימון ישיבות הוועדה ללא תיאום עם יו”ר הועדה ייקרא מקצועיות? כאשר ראש העיר לוחץ אותך אתה מוציא זימון בשמי, וללא כל תיאום איתי, וכאשר זה לא מסתדר, אתה לפתע מציע לתאם איתי את מועד הישיבות. במחילה מכבודך, זה לא רציני!”

יו”ר סיעת ש”ס מסיים: “זאב ידידי, אני מציע לך להתנער ממכתבך זה שאין לי ספק שהוכתב לך מילה במילה על ידי ראש העיר וחבר יועציו. אל תתן לאותם אנשים להרוס לך את הרקורד העשיר הנזקף לזכותך, ובזכות.

“זאב ידידי, אני מודיע לך חגיגית שאני וחבריי לא ניטול חלק בקרקס התקשורתי אותו מנהל ראש העיר על גבם של חברי מועצת העיר, על גבך, ועל גבם של התושבים היקרים מטעמים השמורים עמו…”

קריספל, זאב קשש

קריספל, זאב קשש

אלעד, ישיבת מועצה

הדפס כתבה

2 תגובות

הוסף תגובה חדשה
  צריך להבדיל בין קשש הפרטי לתפקידו כמנכ"ל
  08/01/2019 07:55
  יעקב
 1. זאב קשש הוא אדם מדהים ואישיות מיוחדת במינה שאהובה ואהודה על כולם,ורואים את זה גם בין השורות במכתבו של קריספל, אך חייבים להבין אותו שבתפקידו כמנכ”ל עירייה שהוא כפוף ישירות לראש העיר וברגע אחד הוא יכול לפטרו מתפקידו, הוא מחוייב לבצע את כל ההוראות שלו, כמובן רק אם זה כשר וחוקי, אך כל מכתבים וזימונים ודברים כאלו, אין ספק שהוא מבצע את ההוראות של הבוס שלו, ואם זה היה תלוי רק אישית בו, הוא היה מתנהל אחרת בצורה יותר מקצועית וישרה.

 2. קשש הוא איש מקצוע שנקלע למאבק פוליטי ולא מקצועי וענייני
  08/01/2019 12:53
  אלעדי
 3. כאיש מקצוע קשש אמור לבצע את המדיניות של הממונה הישיר שלו שזה ראש העיר, ואסור לו להתעסק במאבקים הפוליטיים שמתנהלים על גבו!