שרוליק פרוש ניסה להתחמק מהדיון על ‘חלוקת השלל’ – ונכשל

ראש העיר אלעד ביקש מהשופט שלא להופיע לדיון בערעור על תוצאות ההצבעה בבחירות באלעד • אבל עורכי דינו של המערער התנגדו: "שיסביר בקולו מתי בפעם האחרונה הוא מגיש בהליך בהול 32 הקצאות לאישור והכל תוך יום עבודה אחד" • בית המשפט החליט: "ראש העיר יתייצב לדיון"
אריה ריבקינד
כ"ח כסלו התשע"ט / 06.12.2018 16:53

שרוליק פרוש, ראש העיר אלעד, ניסה להתחמק מלהתייצב לדיון שיתקיים בשבוע הבא, במהלכו תדון עתירה “לבטל את תוצאות ההצבעה לראשות העיר אלעד” – אולם השופט סירב להיענות לבקשתו וקבע כי עליו להופיע בבית המשפט.

כפי שנחשף באתר חרדים 10, הגיש אברהם חזן, תושב העיר אלעד, ערעור מנהלי לבית משפט המחוזי בלוד על תוצאות הבחירות באלעד. העתירה הוגשה נגד ועדת הבחירות לעיר אלעד, מדינת ישראל, משרד הפנים, מנהל הבחירות לעיר אלעד, ישראל פורוש ראש העיר הנבחר לעיר אלעד, וברק צברי מועמד לראשות העיר אלעד.

העותר מבקש “לבטל את תוצאות ההצבעה לראשות העיר אלעד”, ולערוך בחירות מחדש, תוך פסילת פרוש מלהתמודד שוב לראשות העיר.

בעתירה נאמר, כי “בפרק הזמן הסמוך למועד הבחירות אשר התקיימו ביום 30.10.18 – העירייה, והועדה המקומית לתכנון ולבניה אלעד, אשר בראשה עומד ישראל פורוש,  נקטה במסכת מאורגנת, שיטתית ורחבת היקף של חלוקת טובות הנאה בהיקפים יוצאי דופן ואשר תכליתה הטיית תוצאות הבחירות לראשות העיר ולמועצת העירייה והעולה אף כדי שוחד בחירות”.

בעתירה מגולל חזן בפירוט רב את ההקצאות ו”חלוקת השלל” שהובילו, לטענתו, להטיית הבחירות, וטוען כי “שורה של טובות הנאה ואתננים הביאו את העסקנים להמליץ בפני גדולי ישראל להורות על תמיכה בפרוש”, וכי אלפי קולות הושפעו לבחור בראש העיר המכהן פעם נוספת, בשל מתן טובות הנאה העולות כדי שוחד בחירות.

הדיון בעתירה יתקיים בג’ טבת בשעה 8.30 בפני השופט צבי דותן. לפי החלטת השופט, הדיון יהיה דיון בערעור ולא דיון מקדמי.

ישראל פרוש

בעקבות בקשתו של פרוש שלא להתייצב בבית המשפט, התבקשו עורכי הדין של המערער, דוד דרור ויובל גרינשטיין, להסביר מדוע יש צורך בהתייצבות של ראש העיר.

וזה מה שהשיבו:

בהתאם להחלטת בית המשפט מתכבד המערער למסור את עמדתו וטעמיו לדרישה לחייב את ראש עיריית אלעד,  ישראל פורוש, להתייצב לדיון הקבוע ליום 11.12.18:

1. במסגרת כתב הערעור דנן עולה שורה ארוכה של טענות קשות בדבר חלוקת טובות הנאה, אשר טרם הונחו בהיקף שכזה בהליך ערעור בחירות בפני ביהמ”ש הנכבד, והכל תוך שימוש מאסיבי במשאבי הרשות המקומית, עיריית אלעד, והועדה המקומית לתכנון ובנייה אלעד, וכל זאת מתוך מטרה ברורה להטות את הבחירות לראשות עיריית אלעד לטובת המשיב 3.

2. ערעור זה, רובו ככולו עוסק באופן אישי בהתנהלותו של המשיב 3, בין בכובעו כראש העיר, ובין בכובעו כיו”ר הועדה המקומית, אגב הליך הבחירות לראשות העיר, ועובר למועד הבחירות לראשות העיר, וזאת להבדיל מרוב ערעורי הבחירות הנוגעים לאי סדרים בקלפי כזו או אחרת.

הערעור מגולל בין היתר:

• הצבת מבנים ללא היתר ברח’ רבי עקיבא 8 לטובת חסידות ויז’ניץ במימון העירייה – פעולה המהווה חלוקת טובת הנאה מובהקת לחסידות; פעולה זו נעשתה בהכוונה אישית של ראש העיר וכפי שהדברים באים לידי ביטוי בגליון השנתי הרשמי של החסידות, תשרי התשע”ט;

• בניית בית כנסת ללא הקצאה ברח’ רבי חייא 11 לטובת חסידות ויז’ניץ כאשר ראש העיר עצמו מגיע למעמד יציקת היסודות; פעולות אלו היטו בסופו של יום את דפוסי ההצבעה של חסידות ויז’ניץ כפי שהדברים באו לידי ביטוי בכתובים בנספחי הערעור.

• העירייה מציבה מבנים ללא היתר בנייה ברח’ המאירי 1 לטובת חסידות צאנז כאשר המבנים מובאים על ידי שלומי נאות, קבלן העירייה.

• ראש העיר פועל באופן אקטיבי להנחת אבן פינה לטובת חסידות סלונים ברחוב שמעון הצדיק ואף ראש העיר מגיע ביום 07.10.18 לטקס הנחת אבן הפינה למבנה לא חוקי! מי שמע כדבר הזה.

• ראש העיר אשר מצוי בסכסוך אישי קשה עם אנשי הפלג הירושלמי עובר לבחירות, מבקש מהם סליחה ומחילה ומתחיל בהליך חלוקת אתנן אשר כולל בין היתר הצבת מבנים ללא היתר על שטח של רשות מקרקעי ישראל, ובניגוד לצווי הפסקת עבודות מטעם המדינה והכל על מנת לקדם את תמיכת אנשי הפלג הירושלמי בו – ומצליח בכך בסופו של יום;

אלעד

צילום אילוסטרציה: בועז בן ארי

• ראש העיר פועל לבניית ללא היתרי בנייה ובשטח עתיקות מוכרז, ובניגוד לצווי הפסקת עבודה של רשות העתיקות, לטובת מוסדות הרב שטיין ברח’ רד”ק 14 וזוכה לביקורת נוקבת של ביהמ”ש המחוזי בשל כך;

• ראש העיר פועל לבניית מבנה קבע של אולם אירועים ללא היתר בנייה וללא הקצאה כדין לטובת מוסדות נוספים של הרב שטיין ברחוב רבי יהודה הנשיא 55;

• ראש העיר פועל לבנייה נוספת ללא היתר בנייה לטובת מוסדות הרב שטיין גם ברח’ הר”ן ופסק דין נוסף של ביהמ”ש המחוזי אוסר עליו לעשות כן;

• מס’ 4 ברשימתו של ראש העיר, מר אורן משה מזרחי, מנצח על השתלטות חסידות חב”ד על מבנה הספרייה הציבורית, ללא היתר וללא הקצאה כדין ובכך נסללת הדרך לתמיכת חסידות חב”ד ו/או להגברת התמיכה של החסידות בו;

• ראש העיר פועל להצבת מבנים ללא היתר לטובת קהילת המרא דאתרא, הרב גרוסמן ברח’ הלל 22, אלעד;

• על כל המקובץ לעיל המערער מתלונן בזמן אמת לראש העיר המכהן גם כיו”ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה האמונה על אכיפת חוקי התכנון והבניה וזוכה להתעלמות רבתי, ובכך ישראל פורוש מאפשר את כל הפלישות הללו גם בכח ובפועל, וכן בשב ועל תיעשה תוך הימנעות מכוונת מאכיפה;

• ראש העיר מוביל הליך בזק של חלוקת 32 קרקעות ציבור 3 חודשים טרם מועד הבחירות, במחטף, כאשר בבוקר ההקצאות מובאות לאישור ועדת הקצאות ובערב מגיעות כבר לאישור מועצת העיר לפרסום;

3. העולה מן האמור הוא כי בנסיבות העניין עסקינן בראש עיר המעורב באופן אישי על ראשו וכרעיו בחלוקת טובות הנאה בהיקפים שטרם הונחו בפני ביהמ”ש הנכבד, והכל תוך שימוש פסול במשאבי העירייה.

מדובר בנסיבות חריגות המצריכות את התייצבותו האישית של ראש העיר על מנת שזה ישיר מבטו אל ביהמ”ש ויסביר בקולו שלו, או לשאלות ביהמ”ש המופנות אליו כיצד הוא מסביר התנהלות כה חריגה החורגת מכל סטנדרט מנהלי של איש ציבור ומקל וחומר של מתמודד לראשות העיר.

4. ראוי שראש העיר יסביר בקולו ו/או לשאלות ישירות של ביהמ”ש מתי בפעם האחרונה הוא מגיש בהליך בהול 32 הקצאות לאישור חברי מועצת העיר והכל תוך יום עבודה אחד, ומה היתה הדחיפות בכך לשיטתו לעשות כן לפני הבחירות.

אלעד

העיר אלעד. צילום: FLASH90

5. עוד ראוי כי ראש העיר יסביר בקולו ו/או לשאלות ביהמ”ש כיצד הוא מסביר את העובדה שבכובעו כיו”ר הועדה המקומית לא טיפל בהצבת המבנים הלא חוקיים עליהם דווח לו בזמן אמת, לרבות פניות בכתב הכוללת תמונות והעתקים מן הבקשות להיתר המעידות על קיום המבנה ללא היתר בנייה וללא הקצאה!

6. עוד ראוי שביהמ”ש ישמע את ראש העיר מסביר בקולו איך יתכן שהעיר אלעד, והוא העומד בראשה, מצפצפים ברגל גסה על צווים שיפוטיים של רשויות סטטוטוריות כגון רשות העתיקות ורשות מקרקעי ישראל והכל על מנת לדחוף במלוא הכח לבניית מבנים בלתי חוקיים לאחת העמותות הגדולות בציבור החרדי המעסיקות מאות עובדים והכל שבועות ספורים לפני הבחירות;

7. עוד ראוי שביהמ”ש הנכבד ישמע את ראש העיר בקולו ו/או לשאלות ביהמ”ש מדוע יש צורך בנקיטה בשני הליכים שיפוטיים בביהמ”ש על מנת למנוע מן העירייה לבנות באופן לא חוקי עבור עמותת מוסדות הרב שטיין. מי שמע כדבר הזה שהעירייה עצמה, והועדה המקומית לתו”ב ועצמה תומכות בפועל בבנייה לא חוקית והכל מנת להטיב עם קהילה מוגדרת ומתוחמת היטב.

8. ויודגש, ויובהר, אין עסקינן רק בשאלה של חובה משפטית פורמאלית האם ראש העיר נדרש על פי התקנות להתייצב או שמא לא. מדובר כאן בסוגיה נורמטיבית מן המעלה הראשונה, המדגימה שורה של פגמים ערכיים אישיים לצד פגמים משפטיים הגובלים בפלילים לכאורה.

9. בנסיבות אלה ברי כי התרשמות ביהמ”ש מהתנהגותו של המשיב 3 בדיון ו/או שמיעת עמדתו בדיון, יכול שישפיעו גם הם על מתן ההחלטה בהליך.

10. דברים אלה הם מקל וחומר שעה שמדובר בטענות העוסקות כולן בחלוקת טובות הנאה אשר חוסות תחת “הנחיות הנוגעות לטוהר הבחירות”..

11. לאור האמור לעיל, המערער סבור כי המשיב 3 הינו צד נדרש להליך, ציבור תושבי העיר אלעד כולו נושא עיניו ביחס לערעור הבחירות דנן, ומן הראוי כי ראש העיר המכהן והנבחר יגיע לדיון להתמודד עם הטענות המוטחות בו.

12. אשר על כן, מתבקש ביהמ”ש הנכבד לחייב את המשיב 3 להתייצב לדיון.

השופט, כאמור, קיבל את ההסבר, וקבע:

“ראש העיר (המשיב 3) יתייצב לדיון”.

ישראל פרוש

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
    אברהם חזן - הכי טוב לאלעד !
    06/12/2018 21:53
    תושב
  1. אברהם חזן – הכי טוב לאלעד !