ח"כ יעקב אשר מסר למשפחתו של אברהם רוזנטל ז"ל מכתב מהגרי"ג אדלשטיין

חתנו של המנוח, ראש מועצת קרית יערים טלז-סטון אברהם רוזנטל ז"ל, שנפטר ביום שישי לפנות בוקר מדום לב, הקריא את המכתב בפני בני המשפחה • בני המשפחה הודו לח"כ אשר על שעמד לימינו של הנפטר
יוני גרין
ה' כסלו התשע"ט / 13.11.2018 17:47
יעקב אשר, משפחת רוזנטל

בניחום אבלים אצל משפחת ראש מועצת קרית יערים טלז-סטון אברהם רוזנטל ז"ל, שנפטר ביום שישי לפנות בוקר מדום לב, בגיל 71, מסר ח"כ יעקב אשר לבני המשפחה מכתב ניחומים ששלח ראש הישיבה הגרי"ג  אדלשטיין.

חתנו של המנוח הקריא את המכתב בפני בני המשפחה.

ח"כ יעקב אשר – שהיה  הבכיר היחיד מ'דגל' שנאבק למען כבודו של הנפטר במפלגה – היה גם היחיד מח"כי 'דגל' שהשתתף בהלוויה בטלז-סטון.

בני המשפחה הודו לח"כ אשר על שעמד לימינו של הנפטר.

וכך כתב הגרי"ג:

"למעל"כ המשפחה הנעלה, הרבנית תחי' מנב"ת, וכל בני המשפחה האבלים אל הלקח מהם עטרת תפארתם ה"ה הרב המופלא והנעלה ר' אברהם רוזנטל זללה"ה, שנסתלק בפתע פתאום לבית עולמו.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.

זכויותיו המרובות בזיכוי הרבים במעשיו הטובים המרובים, ובפרט במה שזכה לעסוק בצרכי ציבור באמונה, בתפקידו כשליח ציבור ושלוחא דרבנן במשך שנים רבות שעמד בראשית המועצה ב'קרית יערים – טלז סטון', והתמסר מאד למען טובת הישוב והצלחתו בכל העניינים, והתפתחות מוסדות התורה והחינוך, ולטובת כלל ציבור היראים תושבי המקום, וזכות השפעתו הטובה באישיותו הנעלה על כל סביבתו, להרבות כבוד שמים.

כל אלה יעמדו לכל המשפחה הנעלה להתנחם בכפלים, ואך ששון ושמחה ישיגום ונסו יגון ואנחה לאורך ימים ושנים מדושני עונג".

הגריג אדלשטיין, משפחת רוזנטל

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות