הגר"י סילמן נגד הדיינים שמבטלים נישואי עגונות: 'אינם ראויים להורות'

מקרה נוסף של התרת עגונה על ידי הפקעת הקידושין מעורר סערה בעולם ההלכה והדיינות • "כל מי שעושה דבר כזה ידע שהוא עובר למחנה אחר, יש להציב דרישה ברורה שמבחינתנו הוא לא יכול להיות רב ודיין"
יוסף גרינבוים
ו' תמוז התשע"ח / 19.06.2018 11:43
הרב יהודה סילמן

המקרים של התרת עגונות על-ידי הרכב בית דין, באמצעות התרת הקידושין למפרע, בדין 'אפקעינהו', מעורר סערה בעולם ההלכה והדיינות.

לפי דיווחו ביתד נאמן, הדיין הגר"א שרמן העיד כי הגרי"ש אלישיב זצ"ל, אמר לו על דיין בחו"ל שדן מעשה 'אפקעינהו', כי בעקבות כך גיורים שביצע הינם פסולים לחלוטין ועל הגרים לערוך גיור חדש.

בעקבות הישנות התופעה במקרה נוסף של התרת עגונה באמצעות 'אפקעינהו' – אומר הדיין הגאון רבי יהודא סילמן, ראב"ד ביד"ץ בני ברק ליתד נאמן: "עצם הדבר הזה אינו המצאה של היום, יש על כך הרבה באחרונים וכולם בדעה אחת שהדבר הזה אסור לעשותו. כשיושב מישהו הקורא לעצמו דיין ומרשה לעצמו לעשות 'אפקעינהו', דבר שמרן הגאון רבי עקיבא אייגר זיע"א, פחד לעשותו, זו יוהרה גדולה וחוצפה גדולה והוא מעיד על עצמו שאין לו מסורת של הוראה ואינו ראוי להורות".

בעניין הפרצה החמורה באופן כללי, אמר הגר"י סילמן: "הדבר מחייב אותנו לבנות מסגרת מסודרת שכל מי שעשה דבר כזה ידע שהוא בעצם עובר למחנה אחר. הצבת דרישה ברורה שמבחינתנו הוא לא יכול להיות רב ודיין".

בדבריו הוא הדגיש: "אין זו תקלה מקרית, שעשה כעת משגה ועליו לתקן את המשגה, אלא הדבר מעיד על אדם שיכול להיכשל בדבר כזה, וודאי אינו יכול להיות בתפקיד דיינות".

הגר"י סילמן הבהיר: "מקובלנו מרבותינו, כי אין אף להתחיל לנהל משא ומתן על דבר כזה ולא לכתוב על כך תשובות. אלו מסוג הדברים שעליהם צריך לומר, לא בא בחשבון כלל. כאשר בעבר במקרה ידוע של התרת ממזרים, לא חשב רבינו הגדול מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, לכתוב תשובה מדוע ההיתר אינו נכון, אלא רק שצריך להכריז שהמתיר הלך על כלים של רפורמה ועקירת הדת, בלא להיכנס לוויכוח כלל".

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
    כנראה שהרבנים לא ראו את הפסק של בה"ד בחיפה
    19/06/2018 16:10
    ידען
  1. הם לא הפקיעו את הקידושין, אלא ראו שהקידושין לא חלו כלל מעולם.