מדוע ראב"ד העדה החרדית לא נרדם בלילות?

הגאון רבי משה שטרנבוך: "יש גזירה נוראה על כמה מאות אברכים בני תורה - שנשארו בלא כוללים" • "הגר"א אמר סמוך לפטירתו שכאשר הרוסים יכבשו את קרים, נדע שזהו סימן לפעמי משיח"
שמואל הכהן
ו' ניסן התשע"ד / 06.04.2014 00:35

בדרשה שנשא ראב"ד 'העדה החרדית', הגאון רבי משה שטרנבוך, בהיכל ישיבתו בירושלים בסיום 'זמן חורף', הוא דיבר בכאב על כוללים שסגרו את שעריהם – ואמר: "יש גזירה נוראה על כמה מאות אברכים בני תורה שנשארו בלא כוללים".

"מדברים על גזירת גיוס", אמר הראב"ד, "אבל יש כאן עתה סכנה נוראה יותר – שמדאיגה אותי מאוד: מאות אברכים שלמדו עד עתה בכוללים בהתמדה, נותרו עתה בלא כולל לזמן הבא, לאחר שבכמה מקומות צמצמו את מסגרת הכולל מכמה טעמים, ונשארו אברכים תלמידי חכמים, העוסקים בתורה יומם ולילה, בלא פרנסה, ועל ידי זה כח התורה נחלש רח"ל.

"וזו סכנה גדולה, שאין עוסקים כאן על חלשים הנופלים מהדרך כמו בגזירת הגיוס, אלא החשש הוא ממש על תלמידי חכמים העוסקים בתורה יומם ולילה, שבמצב הזה שאין להם מקור פרנסה אינם יכולים להמשיך בלימודם, ואני מצטער מאוד מזה ואין לי מזה מנוחה כלל לא ביום ולא בלילה, והדבר טורד אף את שנתי, וירחם ה' ויושיע.

"ומה עוד שהדבר אף מעכב את ביאת המשיח, ומגביר את כח עמלק, שכאשר ישראל רפים ידיהם מן התורה אז כח עמלק מתגבר בעולם ובעת הזאת שעולם התורה זקוק לחיזוק, גם כאן בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ, אזי אין לנו אלא להתפלל ולקוות לאבינו שבשמים שירחם עלינו בעת צרה זו.

הראב"ד הוסיף ודיבר גם על פרשת מצורע, והדגיש את העוון החמור של מדברי לשון הרע ו"בפרט אלו המדברים סרה בגדולי הדור", וקבע כי תפילתם אינה נשמעת. "הרמב"ם אומר כי דרך בעלי לשון הרע לדבר סרה בתלמידי חכמים". " צריך להבין על מה עשה ה' ככה לצדיקים וגאונים שבכל דור ודור, שתמיד דרך העולם לדבר עליהם לשון הרע ולבזותם, ועל מה נתחייבו כל גאוני וצדיקי הדורות בעונש כזה שירבו לדבר עליהם לשון הרע? אלא הדבר בא על מנת להרבות את זכותם ואין זה כלל עונש בשביל אותם צדיקים".

הראב"ד הוסיף כי כיבוש חצי האי קרים על-ידי הרוסים הוא מחבלי משיח והסביר: "כבר הבאנו בשם רבינו הגר"א שאמר סמוך לפטירתו שכאשר הרוסים יכבשו את קרים, נדע שזהו סימן לפעמי משיח".

הדפס כתבה

2 תגובות

הוסף תגובה חדשה
  יש סיבות אחרות לא לישון בלילה
  06/04/2014 07:46
  דוב
 1. כנראה שהראב"ד לא רואה נכון , הראב"ד לא רואה את הניסים זבורא עולם עושה לעם ישראל , הראב"ד לא רואה נכון מה בורא עולם רוצה בעת הזאת . בורא עולם רוצה אחדות של כל עם ישראל , ולא רוצה שיקראו לחלק מעם ישראל עמלק , ואם הראב"ד לא רואה את כל זה , באמת אי אפשר לישון בלילה.

 2. שפו על האתר החדש
  06/04/2014 10:24
  אביב
 3. עלו והצליחו!