לא תאמינו כמה ישראלים מקפידים שלא לאכול חמץ מחוץ לבית בפסח

'מדד השלום' החודשי מעלה: רוב היהודים בישראל מנקים את ביתם מחמץ לקראת חג פסח ומקפידים שלא לאכול חמץ מחוץ לבית • ומה ענו על השאלה: האם אתה סומך על המקצועיות של המשטרה בניהול החקירות נגד נתניהו?
יוני גרין
י"ב ניסן התשע"ח / 28.03.2018 20:18

לקראת חג הפסח: פרק מיוחד ב’מדד השלום’ החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל-אביב המתפרסם היום (רביעי) – מצביע על תופעה מעניינת: 63 אחוז מהיהודים בישראל מנקים את ביתם מחמץ לקראת פסח.

עוד עולה מהסקר, כי 67 אחוזים מקפידים שלא לאכול חמץ מחוץ לבית.

למרות זאת, 59% מהיהודים מתנגדים לאיסור על הגשת חמץ במסעדות ובתי קפה בפסח. מבין הנסקרים: 87% מהחילונים סברו כך, 56% מהמסורתיים שאינם דתיים וגם 21% מהחרדים, 14.5% מהדתיים ו-26% מהמסורתיים הדתיים.

השאלה הראשונה שנבדקה בסקר החודש  קשורה במידת חפותו של ראש הממשלה.

על  השאלה – האם אתה מאמין או לא מאמין לדברי ראש הממשלה נתניהו כי ‘לא יהיה כלום כי אין כלום’? ענו רוב בציבור היהודי (59%) כי הם לא מאמינים לדברים אלה של נתניהו (בציבור הערבי שיעור הלא מאמינים לראש הממשלה גבוה אף יותר – כמעט 75%).

פילוח של תשובות המדגם היהודי לשאלה זו לפי מיקום עצמי של המרואיינים על הרצף ימין-שמאל העלה כי בקרב מי שמגדירים עצמם ימין הרוב (52%) מאמינים לנתניהו. לעומת זאת, במרכז ובשמאל רוב גדול מאוד אינם מאמינים לו (בהתאמה – 82.5% ו-90%).

עוד נמצא שבקרב הנבדקים שנשאלו שאלה זו ב-14/3, כשהתברר שהבחירות לא תוקדמנה, חלה עלייה מובהקת בשיעור המאמינים לנתניהו בהשוואה ליום הקודם, בעיקר בקרב מצביעי הימין.

על השאלה: האם אתה סומך על המקצועיות של המשטרה בניהול החקירות נגד נתניהו? – ענו בציבור היהודי 50.5% שהם סומכים עליה, שעה ששיעור נמוך אך במעט (45.4%) ענו ההיפך.

במילים אחרות: הציבור חצוי כמעט שווה בשווה בין מי שנותנים ומי שאינם נותנים אמון בשיקוליה המקצועיים של המשטרה בחקירות שהיא מנהלת בעניין נתניהו.

אשר לאמון באביחי מנדלבליט, שיכריע באופן מקצועי כאשר יוצגו בפניו ממצאי המשטרה בעניין החקירות של נתניהו, שוב, מעט למעלה ממחצית (56%) סומכים עליו, שעה ש-33% אינם סומכים עליו.

אשר למערכת המשפט בישראל בכללה, גם כאן מעט למעלה ממחצית (53%) סומכים עליה, שעה ש- 43% לא סומכים עליה.

הסקר נערך על ידי פרופ’ אפרים יער מאוניברסיטת תל-אביב ופרופ’ תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה בקרב 600 מרואיינים המהווים מדגם ארצי מייצג.

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
    אמינות הסוקרים
    28/03/2018 20:44
    ס
  1. צריך לעשות סקר כמה סומכים על הסוקרים