יתד: "שערורייה – מסע ציד ופיתויים למורים חרדים ללימודי תואר חינם"

משרד החינוך מציע לימודי אקדמיה שנתיים למורים במערכת החינוך החרדית- להוצאת תואר אקדמי שנאסר על ידי גדולי ישראל • גפני: "אסור להתפתות להצעות הללו של משרד החינוך • מנכ"ל החינוך העצמאי: "מחנך שרועה בשדות זרים, בדין הוא שלא יוכל להיות מחנך"
אריה ריבקינד
ז' ניסן התשע"ח / 23.03.2018 12:29

פניה רשמית מטעם משרד החינוך, שנשלחה למורים במערכת החינוך התורנית בימים האחרונים, מציעה הצעה מפתה: לימודים חינם במשך שנתיים לשם הוצאת תואר אקדמי.

לפי חשיפת העיתון 'יתד נאמן', "מסע ציד חמור תוך ניסיונות פיתויים חדשים ומסוכנים נעשים בימים אלו על-ידי משרד החינוך, בניסיון ללכוד את המורים במערכת החינוך התורנית ללימודי אקדמיה שנאסרו מכל וכל על-ידי מרנן גדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א".

בעיתון מציינים, כי "מדובר בלימודים יקרים שלראשונה מוצעים חינם, בניסיון להחדיר את לימודי ותוארי האקדמיה למערכת החינוך החרדית בכל מחיר, במגמה לשנות את הצבור החרדי על ידי השפעה על מוריו ובמגמה שהשפעה רעה זו תחלחל לתלמידים".

במכתב שנשלח למנהלי בתי הספר החרדיים על-ידי מנהל אגף להכשרה עו"ה ומפקחת פיתוח מקצועי, מחוז חרדי, תחת הכותרת 'הכשרה למורים לתואר אקדמי 'בוגר בהוראה" – שהעתקו הגיע ל'יתד נאמן', נכתב: "כחלק מיעדי תוכנית החומש של המחוז החרדי במשרד החינוך, המחוז החרדי בשיתוף אגף להכשרת עו"ה מתארגן לפתיחת מחזור ג' של תכנית ההכשרה למורים במקצועות היסוד. עקב מחסור בעו"ה מוכשרים למקצועות אלו בבתי הספר היסודיים ועי"ס בפיקוח המחוז.

"התכנית הינה ייחודית ובתנאי סף יחודיים למורים גברים קבועים העובדים בהוראה בבתי ספר בפיקוח המחוז החרדי. הלימודים לתואר אקדמי בהוראת מקצועות היסוד יתקיימו במשך שנתיים. החייבים בלימודי מכינה, חסרי בגרות, ילמדו את לימודי המכינה טרום התחלת הלימודים האקדמאיים.

"התוכנית ממומנת במלואה על ידי משרד החינוך במסגרת תוכנית החומש. המורה יחתום על כתב התחייבות לחזור וללמד בהוראה המקצוע אליו הוכשר במשך שנתיים לפחות ממועד סיום הלימודים, ולא, יחזיר את מלא עלות התוכנית. המורה יחתום על מסמך התחייבות כחלק מנוהל הרישום לתוכנית ההכשרה.

"מנהל בית הספר ירכז את פרטי המורים המעוניינים והמתאימים להשתלב בתוכנית ההכשרה (נספח א'). כמו כן המנהל מתחייב לעקוב אחר תהליך הלמידה והערך המוסף לבית הספר במסגרת תהליך ההערכה מחוזי ולהמשיך להעסיק את המורים בוגרי תוכנית ההכשרה בהוראה בהוראת המקצוע בו הוכשרו במשך שנתיים לפחות.

"התוכניות תיפתחנה במכללות המאושרות לכך בפריסה ארצית, המכללות יפתחו קבוצות יעודיות לתוכנית זו".

בהמשך המסמך מופיעים תנאי ההשתתפות, ובהם: "המורה מלמד במוסד בפיקוח המחוז החרדי, מוסד רשמי ומוסד מוכר שאינו רשמי".

"הרס וחורבן"

ב'יתד נאמן' מדגישים, כי "מעבר לחומרת העניין, החשש הוא שאם יהיו מורים שילכו שולל חלילה, לאחר מכן משרד החינוך ידרוש תואר אקדמי כתנאי סף למורים וכך יהרוס את מערכת החינוך".

הרב אליעזר סורוצקין נשאל -  כיצד מתמודדת המערכת עם נסיונות הפיתוי של המורים?

"החינוך העצמאי איננו מאפשר למורים ללמוד בשום מסגרת שלא אושרה על ידי גדולי ישראל. ואכן, מיד הוצאנו מכתב לכל מנהלי החנהע"צ ובו הבהרנו את עמדתנו שאיננה משתמעת לשני פנים. אדם שצריך לחנך, עליו לשמש דוגמא אישית אותה הוא חייב להביא לתוך הכיתה ועליו להביא את ניחוח בן התורה, ואם הוא רועה בשדות זרים, בדין הוא שלא יוכל להיות מחנך".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני,אמר ל'יתד נאמן': "מוסדות החינוך החרדים לכל סוגיהם לא יקבלו ולא מקבלים ואסור להם לקבל את התכתיבים של משרד החינוך, או של משרדים אחרים המנסים לפתות ללימודי אקדמיה בכל מיני דרכים, על אף שהם יודעים שלחייב הם לא יכולים.

"אסור להתפתות להצעות הללו של משרד החינוך, זו החלטתם של גדולי ישראל וזו ההחלטה של ועדת הרבנים לעניני חינוך שהתמנתה על ידם. על מנהלי רשתות החינוך ומנהלי המוסדות להבהיר למורים, כי מי שהולך למערכת הזו שהיא מנוגדת לדעת תורה, מקומו אינו במערכת החינוך החרדית".

גפני הדגיש: "אין מה לחשוש מהעמידה הנחרצת, כי אף אחד מאילו שמנסים להתערב בחינוך החרדי, אינו חושב באמת שיוכל ללכת למאבק ולפגוע במערכת החינוך החרדית, אך חובה עלינו לעמוד על המשמר, לא להתפתות ולא להסכים ולמנוע את התהליך הזה".

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות