המבקר: לא עמדתם ביעד גיוס החרדים • צה"ל: גייסנו 90%

מדוח המבקר עולה: הפער בין היקפי הגיוס של החרדים ובין היעדים גדל פי שמונה - מפער של 1.4% ב-2013 לפער של 11% ב- 2016 • נמצאו ליקויים גם במנגנון הפיקוח והאכיפה המיועד לתלמידי ישיבות דחויי שירות • המבקר: הממשלה פגעה בעמידה ביעדי הגיוס - שהיא בעצמה קבעה
חיים טוויל
כ"ז אדר התשע"ח / 14.03.2018 16:19
חיילים חרדים

דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום (רביעי) קובע כי מערכת הביטחון לא עמדה ביעדי גיוס חרדים לצה"ל שקבעה הממשלה – בשנים 2016-2013.

עוד עולה מהדוח, כי הפער בין היקפי הגיוס בפועל של תלמידי ישיבות לצה"ל, ובין יעדי הגיוס, גדל פי שמונה בערך במהלך שלוש שנים אלו – מפער של 1.4% בשנת 2013 לפער של 11% בשנת 2016.

בשנה זו עמד יעד גיוס החרדים על 3,200, אך 2,850 חרדים בלבד גויסו.

בחודש ינואר 2016 הקימה הממשלה צוות בין-משרדי לנושא קידום העמידה ביעדי הגיוס של תלמידי ישיבות (להלן – הצוות הבין-משרדי). נקבע כי שר הביטחון יגבש הצעת החלטה לתכנית לקידום העמידה ביעדי גיוס תלמידי ישיבות על פי תכנית שיגיש לו הצוות, ויביאה לאישור הממשלה בתוך 40 ימים מיום הגשת התכנית.

על אף קביעה זו, שר הביטחון הביא הצעת החלטה לאישור הממשלה רק בפברואר 2017, אף שהצוות הבין-משרדי הגיש לשר הביטחון תכנית רב-שנתית בנושא כבר באפריל 2016. אף על פי כן, במועד סיום הביקורת הממשלה טרם דנה בתכנית, ויש בכך כדי לפגוע בעמידה ביעדי הגיוס שהיא עצמה קבעה.

אף שכבר בשנת 2015 החל צה"ל לקיים דיונים בדבר הקמת מינהלת תלמידי ישיבות באכ"א, שתשמש כגורם המטכ"לי המתכלל בנושא שילוב תלמידי ישיבות בצה"ל, המתווה את המדיניות בנושא האמור והמנחה בנושא, ועל אף החלטת ראש אכ"א כי מינהלה זו תקום בינואר 2017 – במועד סיום הביקורת היא טרם הוקמה.

מנגנוני הכרה, פיקוח ואכיפה על תלמידי הישיבות

בינואר 2015 החליט מנכ"ל משרד הבטחון להקים במשרד מערך הכרה, פיקוח ואכיפה על תלמידי הישיבות.

תהליך הקמת המערך נעשה בעצלתיים. במשך כשנתיים התקיימו מחלוקות בין משרד הביטחון למשרד האוצר, בין היתר, בענייני תקינה – ורק במאי 2017, לאחר עיכוב נוסף מצד נש"ם, אושרה הקמתו, אולם הוא טרם החל לפעול בשטח.

מכאן שדיווחו של הצוות הבין-משרדי בדבר המצב הלקוי, דהיינו: "חסר משמעותי במנגנוני אכיפה יעילים ומשמעותיים, שיאפשרו מעקב ראוי אחר תלמידי ישיבות דחויי השירות והבאתם של מי שאינו נושא בנטל הלימוד בישיבה, באופן שמחייב החוק לגיוס", עדיין שריר וקיים.

דובר צה"ל: ביצענו עמידה של 90% ביעדים

דובר צה"ל הגיב על הביקורת: בצה"ל משרתים כיום כ-7000 חרדים.

הצבא פועל לגיוס החיילים החרדים בדרך שתתאים לאורח חייהם ועל פי הנחיות הדרג המדיני, אלפי החיילים החרדים מקבלים כלים ויכולות תעסוקתיות להמשך חייהם תוך שמירה על אורח חייהם הייחודי זאת מתוך הבנה כי שירותם הינו חיוני ומשמעותי בכלל המערכים בצה"ל.

גיוס חרדים לצה"ל נמצא במגמת עליה מתמדת, מנהלת החרדים הוקמה לפני כשלושה חודשים והינה אמונה על הטיפול באוכלוסיית החרדים כמשאב אנושי הכרחי להצלחת צבא העם במשימתו.

בשנת הגיוס 2016 (עד 01.07.2017) צה"ל ביצע עמידה של 90% ביעדי הממשלה בגיוס חרדים כלומר כ-2850 חיילים חרדים התגייסו.