כניעת החרדים: 'חוק הגיוס' אושר בקריאה טרומית • זה המתווה המלא

המתווה יצא לדרך: נדחו כל ההצעות לפיזור הכנסת, חוק הגיוס אושר בטרומית ברוב 59 תומכים מול 38 מתנגדים • החרדים התחייבו: "לא יובאו הצעות חוק ממשלתיות או פרטיות בענייני דת ומדינה" • כל הקואליציה התחייבה: "לפעול במשותף על מנת שהממשלה תמשיך לפעול לאורך זמן"
אריה ריבקינד
כ"ו אדר התשע"ח / 13.03.2018 19:26
נתניהו

תם משבר חוק הגיוס: חוק הגיוס של ח"כ יואב בן צור אושר הערב (שלישי) במליאת הכנסת בקריאה טרומית ברוב של 59 תומכים מול 38 מתנגדים.

בהתאם למתווה הפשרה שהושג הערב בין כל סיעות הקואליציה, חברי סיעת ישראל ביתנו התנגדו לחוק, כולל השרה סופה לנדבר.

קודם לכן הערב ועדת השרים לחקיקה החליטה  פה אחד על חופש הצבעה סיעתי – כאשר כל מפלגה תצביע בהתאם להחלטת יושב ראש המפלגה – לגבי חוק הגיוס.

על פי ההחלטה, לאחר אישור החוק בקריאה טרומית, הליך החקיקה יימשך – לאחר הבאת הצעת חוק ממשלתית של משרד הביטחון, בהסכמת כל סיעות הקואליציה ובתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה.

המתווה שסוכם הערב:

1. וועדת השרים לחקיקה תדון היום בערר של השרה סופה לנדבר ותקבל החלטה לפיה ניתן חופש לכל סיעה להצביע על על הצעת חוק בן צור לפי עמדה שתקבע ע"י יו"ר המפלגה בכפוף לשני תנאים:

א. כל חברי הכנסת מאותה המפלגה יצביעו על פי החלטת יו"ר המפלגה.

ב. יו"ר המפלגה יודיע את החלטתו ליו"ר הקואליציה בתוך חצי שעה מתום ישיבת וועדת השרים.

לא נמסרה ההודעה, תחשב הודעת יו"ר המפלגה כמי שהודיע שהחלטתו להצביע בעד החוק.

2. עם תחילת מושב הקיץ יגיש שר הביטחון לוועדת השרים לחקיקה הצעת חוק ממשלתית לעניין הגיוס בהתאם להמלצת הוועדה שהתקיימה במשרד הביטחון, ולא יאוחר מארבעה שבועות אחר תחילת המושב.

לאחר שההצעה תאושר בוועדת השרים לחקיקה ותעבור קריאה ראשונה בכנסת היא תמוזג עם הצעת חוק של חבר הכנסת בן צור לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

הנוסח לקריאה שניה ושלישית יגובש בהסכמת כל מרכיבי הקואליציה.

 נתניהו יוצא מלשכתו עם חיוך

3. לא יובאו לוועדת השרים לחקיקה הצעות חוק ממשלתיות או פרטיות או מטעם ועדה בעינייני דת ומדינה מטעם מי מחברי הקואליציה ולא תהיה דרישה לקידום הצעות כאלה לרבות הצעות שכבר נדונות בכנסת.

האמור בסעיף 3 לעיל לא יחול על נושאים חדשים שיעלו בעקבות פסיקות של בג"ץ שתינתנה לאחר גיבוש הסכם זה.

4. ההצבעה על חוק הלאום בקריאה הראשונה תתקיים בתום ההצבעה על התקציב.

אם לא ניתן יהיה להעלות לסדר היום את חוק הלאום בתום ההצבעה על התקציב, תתקיים ההצבעה כחוק ראשון ביום הראשון של מושב הקיץ הקרוב.

ראשי המפלגות מחוייבים לוודא כי כל הח"כים של הקואליציה יהיו נוכחים בהצבעה ויתמכו בחוק, שכן הוא מחייב רוב של 61 חברי כנסת.

הנוסח לקריאה שניה ושלישית יגובש בהסכמת כל מרכיבי הקואליציה.

5. ממשלה יציבה היא צורך לאומי. כל ראשי המפלגות מתחייבים לפעול במשותף על מנת שהממשלה תמשיך לפעול לאורך זמן.

זמן קצר לפני אישור חוק הגיוס במליאה, דחתה מליאת הכנסת שבע הצעות חוק לפיזור הכנסת שהגישו סיעות האופוזיציה השונות.

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות