ביה"ד נגד אלבום לילדים של איחוד הצלה: "מכיל דמויות משולי המחנה"

יוסף גרינבוים
|
כ"ח שבט התשע"ח / 12.02.2018 23:00
איחוד הצלה
בית דין צדק 'שערי הוראה' של הגרש"א שטרן שיגר מכתב חריף נגד אלבום מדבקות לילדים של ארגון 'איחוד הצלה': מכילה מושגים חיצוניים, תוך הטמעת והאדרת ערכים זרים לתורה ויראת שמיים"

בית דין צדק 'שערי הוראה' של הגרש"א שטרן פרסם בשבוע שעבר מכתב חריף נגד אלבום מדבקות לילדים של ארגון 'איחוד הצלה'.

בהודעה ששוגרה ל"הנהלת הת"ת" נכתב כי "החוברת מדבקות לילדים 'אלבום הצלה' בנושא כללי בטיחות וזהירות בדרכים -  מכילה מושגים חיצוניים ודמויות משולי המחנה, תוך הטמעת והאדרת ערכים זרים לתורה ויראת שמיים, המהווים נזק רוחני והשפעה שלילית לילדינו צעירי הצאן, ושומר נפשו ונפש צאצאיו ירחיקם מביתו".

מזכירות בית הדין, החתומה על המכתב, מוסיפה: "ומכאן תצא הקריאה להורים ולמחנכים היראים והחרדים לדבר ה' לבדוק בשבע חקירות ובדיקות את עיסוקי ומשחקי ילדיהם שיהיו נקיים מכל רבב, והחכם עיניו בראשו".

בשולי המכתב נאמר: "כמובן שאין לראות במכתב זה כהבעת דעה בעוסקים במלכת הקודש".

את תגובת איחוד הצלה טרם הצלחנו לקבל. לכשנקבל – נפרסם.

הרב שטרן נגד איחוד
אין זו הפעם הראשונה שמחנכים יוצאים נגד 'איחוד הצלה'.

לפני כתשעה חודשים יצאה הנהלת סמינר הרב וולף בבני ברק נגד הפעלת תלמידות הסמינר כ'נאמנות' של ה'מכירה סינית' שערך הארגון בחודש סיון.

הארגון מפעיל מערך הכולל בנות סמינרים, מכל רחבי הארץ, המשמשות כ'נאמנות' המשווקות את כרטיסי המכירה.

גורם באיחוד הצלה בבני ברק אמר אז לחרדים 10: "יש הרבה סמינרים שאינם מאפשרים לתלמידות להשתתף כנאמנות במכירה הסינית. סמינר וולף וסמינרים נוספים כבר בשנה שעברה לא אישרו. אנחנו עובדים עם סמינרים שמאפשרים – ויש הרבה כאלה".

אלא שלמרות שסמינר וולף, הממוקם בבני ברק, אינו משתתף רשמית בפעילות, הכריזה ההנהלה ברמקולים המוצבים בשטח הסמינר, כי נאסר על התלמידות להיות 'נאמנות' בהגרלה. זאת, בניגוד להיתר להיות 'נאמנות' בהגרלה של ארגון 'עזר מציון'.