התיקים נחשפים: בקשות העליה של האדמו"רים מליובאוויטש והגר"מ פיינשטיין זצ"ל

בארכיון המדינה התגלו בקשות שהעבירה הרבנות הראשית לישראל, לסייע בעלייה לארץ של הרבי מליובאוויטש והרבנית, חותנו האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש והרבנית, הגר"מ פיינשטיין ומשפחתו והרב הירש אדלשטיין - ובניו הגרי"ג והגר"י • לבקשות צורפו מסמכים והמלצות של גדולי תורה
יוסף גרינבוים
כ"ב שבט התשע"ח / 07.02.2018 12:32
הריי\"צ, הרבי מליובאוויטש

מסמכי בקשות עליה של האדמו"רים הריי"צ וחתנו הרבי מליובאוויטש זצ"ל, כמו גם מסמכי בקשות העלייה של הגר"מ פנשטיין והרב הירש אדלשטיין זצ"ל – נחשפו בגנזך ארכיון המדינה.

בקשות העליה של האדמו"רים מליובאוויטש והרבניות – נחמה דינה ובתה הרבנית חיה מוש'קא -  הוגשו בקיץ של שנת תרצ"ד.•

באותם ימים ביקש האדמו"ר הריי"צ להגיע לביקור נוסף בארץ הקודש, אחרי הביקור שקיים בקיץ של שנת תרפ"ט. לאחר דחיות דובר כי יגיע לארץ הקודש לקראת תשרי של שנת תרצ"ה.  התוכנית היתה כי הפעם יתלוו אליו רעייתו הרבנית, חתנו – הרבי מליובאוויטש ובתו חיה מושקא.

במסמכים מבקשת הרבנות הראשית לישראל מהסוכנות היהודית, שהייתה אחראית על הסרטיפיקטים – ויזות כניסה לארץ הקודש, עבור הביקור.

בפועל התוכנית בוטלה והאדמו"רים לא הגיעו.

בגנזך נמצאו גם מסמכי בקשת העלייה של הגאון רבי משה פיינשטיין ומשפחתו. בתיק מופיעים גם המלצות של רבנים וגדולי תורה.

תיק נוסף הוא תיק בקשת העליה של הרב הירש אדלשטיין, אביהם של ראש ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין, אמו וילדיו.

המסמכים אותרו באתר גנזך המדינה על ידי ר' אליעזר מקובצקי.

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות