חדש: במועצות הדתיות ימונו מעתה אחראי חופש מידע • ומה יגלו לכם?

על ראש המועצה הדתית הוטל לפרסם שורה של נתונים באתר המועצה, שאינם מפורסמים כיום: התקציב, דו"ח התקשרויות; מכרזים פומביים; התקשרויות הפטורות ממכרז; רשימת כל הגופים המקבלים תמיכות וסכומי התמיכה; פרוטוקולים של ישיבות ותכנית עבודה שנתית
יוסף גרינבוים
י"ג טבת התשע"ח / 31.12.2017 16:04

משרד הדתות הפיץ היום (ראשון) הנחיה חדשה של מנכ"ל המשרד, עודד פלוס, לכל המועצות הדתיות בישראל על הגברת השקיפות וחופש המידע, בין היתר, באמצעות מינוי אחראים לחופש המידע מקרב העובדים בכל מועצה דתית בישראל.

לפי ההנחיה, מוטל על האחראים לפרסם שורה של נתונים אודות פעילות המועצה – בה הם עובדים.

במסגרת ההנחיה החדשה שפורסמה נכתב: "על ראש המועצה להטיל על אחד מעובדי המועצה את האחריות לנושא חופש המידע והגברת השקיפות. הטלת התפקיד הנוסף תעוגן בכתב מינוי של ראש המועצה".

במסגרת התפקידים של הממונה, לפי ההנחיה, "לדווח אחת לרבעון באתר המועצה ובאתר משרד המשפטים את נתוני המידע שהועבר בבקשות חופש המידע (…) לאפיין את כלל המידע הקיים במועצה ולהגיש תוכנית עבודה לראש המועצה הדתית בנוגע לפרסום המידע הנדרש באתר המועצה".

לצד זאת, כאמור, על ראש המועצה הוטל לפרסם שורה של נתונים באתר המועצה, שאינם מפורסמים כיום, בכלל זה, תקציב המועצה הדתית; דו"ח התקשרויות; מכרזים פומביים; התקשרויות הפטורות ממכרז; רשימת כל הגופים המקבלים תמיכות מהמועצה וסכומי התמיכה; פרוטוקולים של ישיבות (למפרע החל מינואר); ותכנית עבודה שנתית.

ארגון עתים, הפועל לשיפור שירותי הדת בישראל, ברך על המהלך.

בהודעה מטעם הארגון נמסר: "אנו מברכים על מהלך מינוי ממוני חופש מידע במועצות הדתיות. זהו צעד חשוב ומהותי להנגשת שירותי הדת במדינה, שיביא להפיכת המפגש של האזרחים עם הממסד לזמין, נעים ופשוט יותר. עד עתה במועצות דתיות רבות חסרה עדיין הסדרה של נושא חופש המידע, והן נשארו מאחור בתחום זה בשירות הציבורי. אנו בעתים נמשיך להיות גשר ולסייע לאלו המתקשים בעבודה מול רשויות הדת, ומקווים שצעד זה הוא תחילת מגמה חדשה ומבורכת בשירותי הדת בישראל".

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות