נתונים מדאיגים: יש 1,809,200 עניים בישראל; עליה בעוני בציבור החרדי

פחות משפחות בעוני, אבל יותר ילדים: 1,809,200 נפשות חיות מתחת לקו העוני, עליה של 0.3% • 842,300 מתוך העניים בישראל הם ילדים - עלייה של 1.2% • גם אחוז המשפחות החד-הוריות העניות עלה • חלקן של המשפחות העניות החרדיות מתוך כלל המשפחות העניות מגיע ל־15%
שייע קליין
י"ח כסלו התשע"ח / 06.12.2017 11:27

למרות ירידה קלה בשיעור העוני: בשנת 2016 חיו בישראל  463,300 משפחות, שהן 1,809,200 נפשות, מתוכן 842,300 ילדים – בעוני.  כך עולה מדוח העוני של המוסד לביטוח לאומי.

לפי הדו"ח, בהשוואה לשנת 2015 שיעורי העוני בקרב משפחות ירדו מ־19.1% ל־18.6%.  הממצא המדאיג: דווקא מספר הילדים שחיים בעוני עלה לעומת השנה הקודמת ב-1.2%.

קו העוני לזוג עומד על 5,216 שקל בהשוואה ל־5,053 שקל בשנת 2015.

עוד עולה מהנתונים, כי העוני בקרב בתי אב בהם לפחות אדם עובד אחד רק עולה. חלקן של המשפחות העובדות באוכלוסייה הענייה עלה במידה ניכרת: 58.6% מכלל המשפחות העניות, לרבות הקשישים, הן משפחות עובדות – בהשוואה ל-55.6% ב-2015. כאשר מתייחסים לאוכלוסייה העובדת בגיל העבודה בלבד, ללא משפחות הקשישים, מתברר כי חלקן של המשפחות העובדות מגיע לשיעור 57.6%.

מהנתונים עולה עוד, כי חלקן של המשפחות העניות החרדיות מתוך כלל המשפחות העניות מגיע ל־15%, שיעור גדול בהרבה מחלקם היחסי באוכלוסייה.

מספר החרדים העניים עלה מעט מאז דוח העוני הקודם מ-44.6% ל-45.1%.

מספר המשפחות העניות מתוך המגזר הערבי ירד מ-53.3% ב-2015 ל-49.4% ב-2016. עם זאת מספר העניים הכולל במגזר עלה מעט.

בקרב משפחות חד הוריות נרשמה עליה מ-21.7% ל-26.1%.

לעומת זאת בקרב הקשישים נרשמה ירידה בשיעורי העוני: מספר האזרחים הוותיקים העניים נאמד אשתקד ב-166,900 בהשוואה ל-171,500 בשנת 2015.

שר הרווחה והעבודה חיים כץ התייחס לנתונים ואמר: "למרות השינויים החיוביים ברמת אי השוויון, היקפי העוני בישראל עדיין גבוהים משמעותית מבין מדינות ה־OECD. הממשלה משקיעה משאבים רבים בניסיון לחלץ משפחות ממעגל העוני ונראה שהבעיה העיקרית היא אופן חלוקת המשאבים".

הוא הוסיף: "ההטבות למעמד הביניים הן חשובות אבל צריך להבין שאם נמשיך להזניח את החוליות החלשות בחברה התיקון בעתיד יעלה למדינה יותר".

הדפס כתבה

2 תגובות

הוסף תגובה חדשה
  פוי שוב העסקני רשיעי מונעים מאיתנו השכלה ויכולת לפרנס מעבר לשנור קומבינות ונטל.
  06/12/2017 12:41
  שנור חלוקעס' קומבינות
 1. שנור קומבינות חלוקעס' ונטללללללללללללללללללללללללללל

 2. העוני החרדים וכלל האוכלוסיה
  13/12/2017 12:00
  משה
 3. בסיור בשכונות חרדיות –פי כמות המכוניות וסוגן ושנת היצור–לא מתקבל רושם של עוני.
  האם אחוז העניים אצל החרדים עולה על אחוז העניים באוכלוסיה כולה?.האם אחוז העניים מתוך אוכלוסית החרדים–גבוה יותר מאשר ביתר האוכלוסיה.? על פניו התשובה היא שלילית. ולכן הנהי והבכי מיותרים.