גפני הטיח: מנסים 'להלביש' חוק של חברות על הגמ"חים – ולחסל אותם

ועדת הכספים פועלת לייצר הבחנה ברורה בין גמ"חים לחברות ולתאגידים • גפני: "הגמ"חים מצריכים חוק נפרד, שתואם את אופי המפעל הייחודי הזה" • עוד מחלוקת: מה תהיה מידת האחריות של רבנים החברים בעמותות וגמ"חים?
אריה ריבקינד
ג' כסלו התשע"ח / 21.11.2017 19:41
משה גפני

בוועדת הכספים של הכנסת התקיים היום (שלישי) עוד אחד מהדיונים הרבים על חוק הגמ"חים – ובשמו הרשמי: "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית".

במהלך הדיון אמר יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, לאנשי משרדי האוצר והמשפטים, רשות שוק ההון והרשות לאיסור הלבנת הון, כי "הסדרת הגמ"חים תיעשה אך ורק בחוק מיוחד שתואם את אופי המפעל הייחודי הזה. איפה עוד במדינת ישראל יש גוף כזה שאנשים מפקידים כספים ללא מטרת רווח ונותנים הלוואות וסיוע לנזקקים ללא ריבית?!"

זאת לאחר שגם במהלך הדיון שהתקיים היום התברר, לדבריו, ש"לקחו חוק שנוגע לחברות ולתאגידים פיננסיים ומנסים 'להלביש' אותו על הגמ"חים באופן שעשוי לחסל אותם".

במהלך הדיון התברר עוד, כי מבחינת נציגי הממשלה, על ועדת הכספים לחוקק תחילה את החוק ורק לאחר שתהיה המסגרת החוקית, הם יוכלו לפעול להכנת תקנות והוראות נוספות שלא ייכללו בו מלכתחילה.

גפני שלל את האפשרות הזו מכל וכל והדגיש: "לא אחוקק חוק שאני לא יודע מה יבוא אחריו. אעלה את החוק להצבעה, רק לאחר שמיעת עמדות כל המשרדים והגופים הרלוונטיים, אחרת לא יהיה חוק!"

גפני ציין, כי "הופעל לחץ" מכיוון האוצר וגורמים נוספים עליו ועל השר יעקב ליצמן "להסדיר את פעילות הגמ"חים בחקיקה ואף שמלכתחילה הוא סבר שאין צורך ברגולציה, כיוון שמדובר בפעילות התנדבותית וכי מעולם המפעל הזה לא היה נתון תחת רגולציה, הוא סבר לבסוף שעדיף ללכת להסדרה, לטובת הגמ"חים עצמם".

יחד עם זאת הדגיש גפני: "הכל חייב להיות על השולחן לפני שמחוקקים את החוק, כל העמדות וכל ההוראות הקשורות בחוק. לא ארים יד בעד חוק כשאני לא יודע מה יהיה אחרי החקיקה. פתאום יגידו: משרד המשפטים תמך בהוראה כזו או אחרת, אבל משרד הפנים התנגד ואז ינסו לקדם שינויים שלא בכוונתנו כמחוקקים.

"מנגד, אם כבר עתה יתגלו מחלוקות שאין אפשרות להגיע לגביהן להסכמה, אולי אגיע למסקנה שאי אפשר לחוקק את החוק הזה".

גפני אמר את הדברים לאחר שהתברר מדברי נציגת הרשות לאיסור הלבנת הון, כי צו איסור הלבנת הון דורש גם הסכמות ממשרד הפנים ושאר גופי הממשלה וגם מסגרת של החוק עצמו, ועל-כן הרשות מתמהמהת בהעברת נייר עמדה בנוגע לסוגיות שונות בנושא הגמ"חים שעלו בדיונים הקודמים.

גפני: "בשבילי החוק הזה בעייתי מאוד. עם כל הכבוד של הנוהל של הלבנת הון שאתם קודם צריכים חוק, אני לא אחוקק חוק ואח"כ תבוא הרשות ותאמר שדברים מסוימים לא מסתדרים עם עמדות גופים אחרים ונדרשים שינויים. רק כשאדע שאנחנו מאשרים חוק שהוא סוף פסוק, אצביע בעדו".

נושא נוסף שהיה שנוי במחלוקת ונציגי הממשלה נוטים ללכת לקראת הוועדה לגביו: עניין הנשיאה באחריות של מי שמשתייך לניהול גמ"ח. מדובר בחבר עמותה ולאו דווקא במנהל בפועל.

גפני ונציגי הגמ"חים הביעו התנגדות לכך ודרשו שההוראה תחול רק על מי שמחזיק ב-15% מהעמותה.

גפני הסביר: "זה דבר ידוע שגמ"חים פונים לרבנים, תלמידי חכמים ומבקשים מהם להיות חברים בעמותות וגמ"חים, ופעמים רבות אלו מצדם, נענים לבקשות. בדרך כלל רב כזה, אומר בסדר, תוסיפו אותי ואחר כך ממשיך לעניינו, מבלי שהוא עוסק בענייני הגמ"ח בפועל. לא יתכן שהחוק יתייחס אליו כאילו הוא חלק מהניהול בפועל של הגמ"ח ויישא באחריות ובעיצומים כספיים עקב כך".

נציגת מחלקת חקיקה במשרד המשפטית, לימור תוסיה-כהן, אמרה מנגד: "לומר שמתנדבים יהיו פטורים לחלוטין מעיצומים כספיים, זה לא נכון. הם עדיין חלק מהגוף הזה ועל-כן יש מידה מסוימת של נשיאה באחריות".

גפני הגיב לדבריה: "לא אמרתי לפטור לחלוטין, להטיל עיצומים על דברים שאסור להם לעשות, אבל לא להטיל עליהם דינים של חברות ותאגידים פיננסיים. להחיל עליהם רק דברים שנכללים בחוק הזה ונוגעים לגמ"חים בלבד".

לבסוף, דרש תשובה ממשרד האוצר בעניין הזה, לפני הדיון הבא בחוק.

בסיכום אמר: "האינטרס לקדם את החוק הזה הוא קודם כל של הממשלה ועל-כן תפעלו בדרך שתאפשר לוועדת הכספים לקדם את החוק, אחרת לא יהיה חוק. ועדת הכספים לא תאפשר מצב שיביא לחיסול הגמ"חים, מוסד יהודי חשוב שפועל ללא מטרות רווח לטובת סיוע לנזקקים. גמ"ח הוא לא בנק ולא כל תאגיד פיננסי כזה או אחר ויש להתייחס אליו בהתאם".

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות