שוחד והפרת אמונים באלעד? תלונה במשטרה כנגד המשנה לראש העיר • פרסום ראשון

הרקע לתלונה: הבטחה לחבר מועצה לאשר עבורו הקצאת קרקע - בתנאי לפרישה ממפלגתו של ברק צברי • קודם לתלונה הוגשה עתירה מנהלית המבקשת לפסול חלק מחברי מועצת העיר מהצבעה - כשאחד מהם מואשם כי הוא שומע לדעת רבו ו"מנוע מהפעלת דעת" • שי נתן: לא מכיר תלונה
חיים בוזגלו
ב' כסלו התשע"ח / 20.11.2017 11:04
אלעד

לפני כשבוע ימים הוגשה תלונה במשטרה נגד המשנה לראש העיר אלעד ויו"ר הבית היהודי בעיר החרדית, שי נתן, זאת בטענה לשוחד בחירות והפרת אמונים.

הרקע לתלונה שהוגשה היא מלחמה פנים-חרדית בתוככי העיר הצעירה אלעד, אודות הקצאת קרקע ל'עמותת מקדש מעט', שאחד מראשיה הוא חבר מועצת העיר יובל גיאת, החבר במפלגת ישי – מפלגתו של סגן ראש העיר אלעד, ברק צברי.

לא סוד שבין צברי לבין הקואליציה הנוכחית מתנהלת מלחמה של ממש, ולפני תקופה קצרה אף הודיע צברי כי הוא שוקל להתמודד על ראשות העיר אלעד מול ראש העיר המכהן ישראל פרוש.

בעקבות המלחמה המתנהלת בתוככי העירייה, באופן דו צדדי לכאורה, סירבו בקואליציה העירונית לאשר את הקצאת הקרקע המדוברת. זאת בכדי "להתנקם" במפלגתו של צברי, לדבריו, תוך כדי שבמהלך הדיונים במליאת מועצת העיר נשמעו מספר חברים כשהם מסבירים כי ההתנגדות להקצאה הינה כתוצאה מהתנהלותו של צברי.

בעקבות התנגדות חברי מועצת העיר, הגישה עמותת 'מקדש מעט' – שאחד מראשיה כאמור הוא חבר מועצת העיר החרדי, יובל גיאת – עתירה מנהלית המבקשת לעצור את הקצאת הקרקעות בעיר.

בעתירה מפורטים הנסיבות המבקשות לפסול את חברי מועצת העיר המתנגדים להקצאה, הואיל והם מוטים נגד סיעת ישי.

תלונה במשטרה

בעתירה אף מבקשת העמותה לפסול את שמואל גרוסברד, חבר מועצת העיר מטעם דגל התורה, זאת בגלל שלטענת מגיש העתירה הוא שומע לרבו בכל עניין ההקצאות: "חבר מועצת העיר אלעד מטעם דגל התורה אשר השתתף בהצבעה במליאת המועצה תוך ניגוד עניינים עת שהוא מצהיר בריש גלי כי שיקול דעתו כבול לדעתו של הרב אטינגר ובכך למעשה הוא מצוי בניגוד עניינים אינהרנטי, שכן הוא מנוע מהפעלת שיקול דעת מנהלי ותוצאת הצבעתו מוכתבת מראש על ידי צד ג' אשר איננו חבר מועצה" – נכתב בעתירה, פעם אחר פעם, כאילו מדובר בחבר מועצה מטעם 'יש עתיד' שחרט על דגלו את ביזוי רבני ישראל.

בעתירה המנהלית אף מצוין שמו של המשנה לראש העיר שי נתן כמי שהציע לחברו במועצת העיר יובל גיאת לפרוש מרשימתו של צברי, ולהתנהל כסיעה עצמאית  – ובתמורה: יום לאחר מכן תאושר ההקצאה.

בשיחה טלפונית שתומללה והובאה בעתירה, נשמע נתן כשהוא מציע את ההצעה: "אז תפרוש. שים מכתב לראש העיר שאתם מפרקים וכל אחד יהיה עצמאית, יום אחרי זה זה עובר לך, בסדר? איך אני? יום אחרי זה זה עובר לך".

בעקבות הדברים המצוטטים בשמו, הגיש כאמור בימים האחרונים תושב העיר אברהם חזן תלונה בתחנת ממשטרת ראש העירן נגד שי נתן, זאת בטענה כי מדובר במקרה של שוחד בחירות והפרת אמונים.

שי נתן בתגובה לחרדים 10:

"ראשית אני לא מכיר שום תלונה במשטרה כנגדי.

"לעצם הנושא לא יהיה שמח ממני שמשטרת ישראל תבדוק לעומק את ההקצאות והתרי הבניה אותם קידמו חברי סיעת יש״י בעירייה, תוך ניגוד אינטרסים חמור ורמיסת כל כללי המנהל התקין. מי שגר בבית מזכוכית מוטב לו שלא יזרוק אבנים".

תלונה במשטרה

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
    אברהם חזן
    21/11/2017 09:26
    אלעדי
  1. אלעדי משועמם שמתפרנס מהגשת תלונות ועתירות נגד ראש העיר רחמנות עליו במקום להשקיע אנרגיה חיובית בבית הוא כל הזמן שלילי והתוצאות בהתאם