תפירת מכרזים, קרקעות למקורבים • 'הארץ': כך עובדת השחיתות ב"ב

מקורבים לבכירי העירייה זכו במכרזים שתוצאותיהם נקבעו מראש, וחבריהם בירכו אותם בוואטסאפ עוד לפני שהמינויים פורסמו • עמותות הקשורות בסגן ראש העיר קיבלו שטחים חינם, חלקן הוקמו אחרי ההכרזה על ההקצאה
חיים טוויל
כ"ח חשון התשע"ח / 17.11.2017 14:06
זייברט

תחקיר של עיתונאי 'הארץ' אהרן רבינוביץ, הנשען על מקורות רבים ועל תכתובות פנימיות, מגלה את מה שרבים עד כה לחשו בחצי קול: בעיריית בני ברק יש שחיתות.

מהתחקיר עולה, כי אנשים שבכירי העירייה חפצים ביקרם זכו בתפקידים באמצעות מכרזים שתוצאותיהם נקבעו מראש, בהוראה מגבוה ובגלוי. עוד עולה מהתחקיר, כי דונמים רבים של קרקע ציבורית בעיר הוקצו חינם לעמותות שונות, שלראשיהן קשרים עם בכירי העירייה.

לפי התחקיר, לאחר שהודיעה העירייה על כוונתה להקצות את הקרקעות, הוקמו באותו יום ובידי אותו מיופה כוח – חמש עמותות הקשורות למקורבי סגן ראש העיר. אלו זכו בסופו של דבר בשטחים נרחבים בעיר, הסובלת ממחסור בעתודות קרקע.

התאמת מכרזים לזוכים אינה עניין נדיר בישראל, אבל נראה שבבני ברק המצב חמור במיוחד. "אין כמעט מכרז שלא תפור בעיר", אמר ל'הארץ' מקורב לבכירים בעירייה, "אם אין תפירה – אין מכרז".

לדברי כמה מקורות בעירייה, מי שאחראית למינויים בשירות ראש העיר חנוך זייברט, המשתייך לחסידות גור, היא אסתר פיק, לשעבר מנהלת לשכתו וכיום מנהלת אגף הכנסות, תכנון ובקרה בעירייה. רבים מהזוכים גם הם חסידי גור ומקורבים לבכירים בעירייה, בהם שתי מזכירותיו לשעבר של זייברט ומזכירתה לשעבר של פיק, שמונו למנהלות מחלקות.

"המינויים בעירייה הם לפי מפתח מפלגתי", מתאר המקורב לבכירי העירייה. "אם חסידות כזו או אחרת מקבלת מינוי, גם הליטאים וגם הספרדים יקבלו מינוי משלהם, ולהפך".

על הטבעיות שבה מתקבלים המינויים התפורים מלמדים דבריו של מקור בעירייה שעמו שוחח 'הארץ': "ייאמר לזכותו של זייברט שהוא מחלק את התפקידים בצורה הוגנת. ראשי העיר הקודמים ניסו לאכול לבד ולא שיתפו את שאר החברים, הוא נותן לכל המפלגות מינויים בצורה שווה".

'הארץ' טוען כי בכמה הזדמנויות, שמות הזוכים במכרזים הופיעו כבר בהודעות לקראת פרסומם. מתכתובות פנימיות שהגיעו לידי העיתון עולה שאסתר פיק עצמה הורתה לייעד מכרזים לאנשים מסוימים בעקבות סיכום בפגישת עבודה בעירייה, ושלפחות כמה בכירים נוספים בעירייה היו מודעים להוראות שניתנו.

פיק לא הגיבה לפניות 'הארץ'.

עד כמה השיטה רווחת ומוכרת ניתן ללמוד מקבוצות ווטסאפ שבהן חברים עובדים בעירייה, שם מתפרסמות ברכות לזוכים עוד בטרם נסגר המכרז.

כך נכתב בין היתר בקבוצות: "לידיעת עובדי העירייה, המכרזים הפנימיים יצאו ונתלו בלוח המודעות בעירייה. מזל טוב לר' שיזכה בקרוב במכרז סגן מנהל אגף לשירותי דת. מזל טוב לד' שתזכה בקרוב להיות מנהלת מחלקה באגף משאבי אנוש. מזל טוב לש' מלשכת ראש העיר שתזכה לסגנית מנהלת באגף משאבי אנוש… מזל טוב לג' חס"ג (חסידות גור) שתמונה למנהלת מחלקה באגף החינוך. מזל טוב לש' לרגל התפקיד שתזכה בו בס"ד, מנהלת אגף יזמות. מזל טוב לי' שימונה לסגן מנהל אגף תרבות".

ואכן, בכל המקרים, המועמדים שהוזכרו עם יציאת המכרז אכן מונו לתפקידים שהוצמדו להם. אחת הברכות נחתמה במלים: "המעוניינים להתמודד יגישו קורות חיים לוועדת המכרזים".

הדברים מלמדים שתפירת המכרזים לא היתה בגדר סוד, ומעלים את השאלה היכן היו שומרי הסף: אף שבשנה האחרונה הגיעו לבכירים במשרד הפנים אזהרות רבות בנושא הם לא עצרו את ההליכים ולא ביטלו את המכרזים הסגורים מראש לכאורה.

מעיריית בני ברק נמסר בתגובה בעניין המינויים: "מדובר במכרזים שפורסמו בהתאם לחוק, ואלו שהתקבלו היו כולם בעלי תארים אקדמיים בדרגה היותר גבוהה, ידע, הבנה ומיומנות. לדוגמה, לתפקידי סגן מנהל אגף שירותים חברתיים לעניינים כספיים וחשב אגף תשתיות נבחרו רואי חשבון. הוועדה שבחרה את העובדים כוללת, בהתאם לחוק, את היועץ המשפטי של העירייה, עורכת דין חיצונית מומחית בנושא כוח אדם בעיריות, גזבר העירייה ומנהלת אגף כוח אדם".

משרד הפנים מסר בתגובה: "עם התקבל התלונות פנה משרד הפנים בדרכים הקבועות בנהלים לעירייה לבקשת הסבר ותשובות על התלונות הנוגעות למכרזים. משסיפק היועץ המשפטי לעירייה חוות דעת שממנה עולה כי המכרזים נעשו על פי דין, תמה בדיקת משרד הפנים". מקור במשרד הפנים אישר ל'הארץ' שבמשרד נשענו על חוות דעת של היועץ המשפטי לעירייה ולא ערכו בדיקות נוספות לגבי המינויים.

העדויות בדבר המכרזים התפורים לכאורה מצטרפות לגילויים בנוגע להקצאות מעוררות תמיהה של קרקעות בבני ברק.

לפי נתוני רשם העמותות, שש עמותות שבהן חברים קרובי משפחתו של סגן ראש העיר מטעם ש"ס אליהו דדון זכו לקבל קרקעות. חמש מהן הוקמו באותו יום ביוני 2015, אצל אותו עורך דין ובידי אותו מיופה כוח, ועמותה שישית הוקמה חודש אחר כך, כולן לאחר שהעירייה הכריזה על כוונתה להקצות שטחים ציבוריים.

אליהו דדון מסר בתגובה: "כבר דשנו בזה מספיק, יש ועדה מקצועית והיא קיבלה את ההחלטות".

הקצאה תמוהה במיוחד ניתנה לעמותת "טובו מיזם", שקיבלה 560 מ"ר ברחוב שמעיה. במקורה, זוהי עמותה דתית־לאומית, שהוקמה ברמת גן ושאחת ממטרותיה המוצהרות היא "הפעלת תוכניות חינוכיות לבני נוער ולמתגייסים לצה"ל". אחרי שנפתח הליך ההקצאה התמנה לחבר ועד בעמותה שלמה קופולוביץ', חסיד גור שנחשב האדם הקרוב ביותר לזייברט ואף נוהג לצאת עמו לחופשות בחו"ל.

בתשובתה לבית המשפט הודתה העירייה שקופולוביץ' אכן מקורב לראש העיר, אך לטענתה אין בכך די למנוע מעמותות הקשורות אליו הקצאות. בכתב ההגנה של "טובו מיזם" נטען שהעמותה שייכת לחסידות גור ופועלת בבני ברק.

"כל הסיפורים על מקורבו של ראש העיר אינם ממין העניין. וכי מה זה משנה מתי הוקמה העמותה ומי חבר בה?", נאמר בכתב ההגנה. קופולוביץ' רשום כחבר בעמותה נוספת, "אוצר ערכי החסידות", שקיבלה שטח של 800 מ"ר בעיר.

קופולוביץ' אמר ל'הארץ' שהעובדה שהוא חבר של ראש העיר אינה עבירה על החוק. לדבריו, הוא אינו חבר בעמותת אוצר ערכי החסידות אלא רק בטובו מיזם. "השטח יועד על ידי העמותה למבנה חינוך, בדיוק כמו שטחים ציבוריים אחרים", מסר. "אינני נבחר ציבור ולא עובד מדינה או עירייה, וזכותי להיות שותף בעמותה למטרות קדושות. אני גאה לסייע היכן שניתן, על פי כל חוק וכל דין".

בנוגע להקצאות מסרה העירייה: "לעתירות המשפטיות בנושאי כלל ההקצאות העירוניות ניתנה תגובה לבית המשפט, השוללת מכל וכל את הטיעונים. רוב העותרים חזרו בהם משהבינו כי סיכוייהם המשפטיים קלושים, שכן ההקצאות בוצעו בהתאם לחוק. מתוך 250 בקשות להקצאות אושרו 180. ההצבעה במועצת העירייה בנושא ההקצאה היתה רק על אישור פרוטוקול ועדת ההקצאות, שהנה ועדה מקצועית לחלוטין, הדנה ומאשרת הקצאות רק לאחר פרסום הבקשות בעיתונים, עם אפשרות להגיש התנגדות להן. הוועדה מורכבת מהיועץ המשפטי של העירייה, שני עורכי דין חיצוניים, אדריכלית, מנהל מחלקת נכסים ונציג אגף ההנדסה, ופועלת רק לפי נוהל ההקצאות.

"אשר לעמותה שנטען שיש לה קרבה לראש העיר, הובהר חד־משמעית שאין לכך יסוד. ראש העיר אינו חבר בוועדת ההקצאות, ואין לו כל אפשרות להחליט למי ולכמה להקצות. צר לנו מאוד על שימוש בטענות שקריות של גורמים הסבורים שבדרך זו יצליחו להביא לשינוי החלטות ועדת ההקצאות".

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות