'איכות השלטון' פנתה: "מדוע אין הסדר ניגוד עניינים עם פרוש ודרעי?"

פרסום ראשון: שנתיים לאחר שעו"ד יואב ללום פנה למשרד המשפטים על ניגוד עניינים בין סגן שר החינוך ובנו בעיר אלעד - התקבל מענה מן המשרד • התנועה לאיכות השלטון: כיצד טרם נערך הסדר ניגוד העניינים של השרים בנט, דרעי ואלקין?
ט"ז אב התשע"ז / 08.08.2017 18:23
מאיר פרוש

התנועה לאיכות השלטון דורשת לדעת: מדוע עתירה שהוגשה על ידי עמותת 'נוער כהלכה' על סגן שר החינוך מאיר פרוש ובנו, ראש עיריית אלעד ישראל פרוש – נענתה על ידי משרדה המשפטים רק כעבור שנתיים.

עוד דורשת התנועה לדעת – לפי מכתבה המתפרסם בחרדים 10 – מדוע למרות שחלפו יותר משנתיים מאז הקמת הממשלה, עדיין אין הסדר 'ניגוד עניינים' עם השרים נפתלי בנט, אריה דרעי, זאב אלקין וסגן השר אלי כהן.

פנייתו של עורך הדין יואב ללום ועמותת 'נוער כהלכה' העירה את תשומת לב המשרד לכך, שסגן שר החינוך מצוי בניגוד עניינים מבוהק בכל הנוגע לסוגיות החינוך בעיר אלעד, בשל העובדה כי בראש העיר עומד בנו ישראל פרוש.

אלא שהפנייה שנשלחה בשנת 2015 נענתה רק באוגוסט 2017, כלומר כשנתיים מאוחר יותר.

במכתב שנשלח על ידי משרד המשפטים הובעה התנצלות ונעשה ניסיון להבהיר את פשר העיכוב: "אני מתנצל על העיכוב במענה לפנייתך. חוות דעת למניעת ניגוד עניינים הועברה לסגן שר החינוך מאיר פרוש בתחילת חודש יולי השנה.

"למען הסדר הטוב נציין כי העבודה על הכנת חוות הדעת נמשכה זמן רב בשל הצורך ללבן היבטים שונים. בתום ליבון הדברים הועברה חוות הדעת הסופית לסגן השר".

במשרד טוענים עוד: "כבר בתחילת שנת 2016 הובהר לשר שעד להשלמת הטיפול בחוות הדעת עליו לפעול בהתאם לאמור בה, לרבות לעניין העיר אלעד".

עוד טוענים במשרד, כי חוות הדעת שהועברה לסגן השר כוללת את התחייבותו שלא לטפל בעניינים הקשורים לחינוך בעיר אלעד, וכי עליו להימנע מכך גם בעת ביקור שגרתי במקום.

למה אין הסדר עניינים?

אלא שבתנועה לאיכות השלטון לא מסתפקים בכך ומבקשים לברר אצל עו"ד ערן עסיס – ממחלקת טוהר המידות וביקורת שיפוטית במשרד המשפטים – מדוע טרם נערך הסדר ניגוד עניינים עם שורה של שרים וסגני שרים, ביניהם השרים זאב אלקין, אריה דרעי, נפתלי בנט וסגן השר אלי כהן.

"מעיון בתכתובת ביניכם לבין עו"ד יואב ללום, מנכ"ל עמותת נוער כהלכה, בעניין קיומו של הסכם ניגוד עניינים לסגן שר החינוך מאיר פרוש, נוכח כהונת בנו כראש עיריית אלעד – למדים אנו כי חוות הדעת למניעת ניגוד עניינים בנושא זה הועברה לסגן השר בתחילת חודש יולי השנה בלבד", כותבות צרויה מידד-לוזון, היועצת המשפטית של התנועה, ונעמה רוט, עוזרת ליועצת המשפטית.

"נוכח הזמן הרב שחלף מאז מינוים של הנ"ל לתפקידם כשרים או סגני שרים נבקש להבין – מדוע חוות הדעת מתעכבת? מהו המועד הצפוי להעברת חוות הדעת ולחתימה על הסדר ניגוד עניינים ככל שיידרש?"

היועצת המשפטית של התנועה מזכירה, כי "הממשלה הוקמה ביום 14.5.2015 כך שחלפו למעלה משנתיים בהן מכהנים השרים וסגני השרים בתפקידם. לעמדת התנועה, הזמן הרב שחלף כאמור, מבלי שנערך הסדר למניעת ניגוד עניינים הינו מצב בלתי תקין בעליל שעלול ולהעלות חשש להתנהלות בניגוד עניינים ואף להכשיל את השרים בפעולותיהם. התנהלות באופן כזה, עשויה לפגוע בטוהר המידות ובתוך כך גם באינטרס הציבורי".

ניגוד עניינים

ניגוד עניינים

הדפס כתבה

2 תגובות

הוסף תגובה חדשה
  ניגוד ענינים בכך שישראל פרוש העמיד באלעד לטרה האמפיפרק
  08/08/2017 22:25
  טרי טרה
 1. ומה עם ניגוד עניינים הבולט לעין כל, וזאת, כדי שמחלבת "טרה" לא יעברו להכשר אחר והמישפוחה יפסידו את האגרה החודשית – עקב כך פרוש ישראל היו"ר ו/או המנכ"ל של הכשרות בד"צ אגו"י ב-5 שנים האחרונות מאז פטירת ר' מנחם ז"ל העמיד בשנה האחרונה פעמיים את הפארק בעיר אלעד לקידום מוצרי טרה.

 2. אברימי
  09/08/2017 01:37
  ננח
 3. הגיע הזמן שיעשו סדר בעיר אלעד