סערת העופות החדשה • פרסום ראשון: דיינים התכנסו בבני ברק להכשיר את עוף ה'בראקל'

עוף המכונה 'בראקל'', שיובא מחו"ל, מחולל סערה בין הפוסקים בבתי הדין הרבניים בישראל • בעוד הגר"מ ברנסדורפר אוסר את העוף, התכנסו היום בב"ב דיינים מבית דינו של הגר"נ קרליץ יחד עם הגרמ"ש קליין והחליטו: העוף כשר - ודווקא העופות המשווקים כיום בשוק הם עם "חששות נוראות"
יוסף גרינבוים
י"ד אב התשע"ז / 06.08.2017 17:23
עופות, תרנגולים

 העוף החדש שמעורר סערה בין בתי הדין בישראל: האם מותר לאכול את עוף ה'בראקל', עוף יפהפיה הגדל בחו"ל, ומה דינם של העופות שאנו אוכלים היום?

בשבועות האחרונים יובאו לישראל על ידי אנשי עסקים המבקשים להחדיר את עוף ה'בראקל' לשוק, עשרות אלפי עופות מהזן החדש, שאמורים להישחט במשחטה הנמצאת תחת השגחת בד"צ 'העדה החרדית', בעידוד ועד הכשרות של 'העדה'.

אלא שכמו בכל דבר המגלגל עשרות מיליונים, בשלב זה נתקלו הסוחרים בהתנגדות, לדבריהם מצד סוחרים "בעלי אינטרסים מחו"ל שסוחרים במינים טמאים, ומפחדים שיתמעט מסחרם".

מי שמצדד באיסור הוא הגאון רבי משה ברנסדורפר, אב"ד 'היכל הוראה' בירושלים, שיצא כנגד הניסיון להכניס לשוק את העוף את ה'בראקל', משום שלעוף אין 'מסורת' שיהודים אכלו אותו.

"מביאים אותו ממדינה רחוקה שרגל יהודי לא דרכה בה ואומרים שהוא עוף טהור בלי שום תערובת", טוען אב"ד 'היכל הוראה'.

לפי הגר"מ ברנסדורפר, כל המכשירים את העוף אומרים זאת רק משום שהוא דומה לעוף מסוג 'בלאדי' עליו ישנה 'מסורת' אכילה. לדבריו, גם אם אכן לא התערב העוף החדש עם זנים אחרים, הרי רק בגלל שאין לו 'מסורת' יתכן שמדובר בעוף דורס – והוא טמא.

בתגובה התכנסו היום (ראשון) דיינים מבית הדין של הגר"נ קרליץ, ובראשם הדיינים הגר"ש רוזנברג והגרמ"מ לובין, יחד עם הגרמ"ש קליין, תלמידו המובהק של הגר"ש וואזנר זצ"ל, כדי לדון בסערה החדשה.

בפני הדיינים הופיעו שלושה שוחטים – ובראשם הגה"ח רבי שניאור זלמן טבק – שהעידו על כשרות העוף.

בעקבות כך, הדיינים עומדים לפרסם מכתב המכשיר את עוף ה'בראקל'.

לאחר הדיון בבית הדין המשותף, פרסמו היום תומכי העוף החדש מנשר, תחת הכותרת 'שערוריה' – המגולל את הפרשה:

"ידוע שמרן רשכבה"ג מרן בעל השבט הלוי זצוק"ל כינס לפני כעשרים שנה אסיפה והתחנן כמה וכמה פעמים שיתקנו העניין הנורא של העופות שמערבים אותם עם עופות טמאים. ואז הייתה השאלה על שעירבו מינים טמאים בתרנגולים זכרים ועל הנקבות היה שאלה יותר קלה.

"ועל זה כתב לכתחילה אין להחזיר ועל כל פנים ציוה שיתקנו כי אסור להמשיך דבר קבוע בדיעבד – והפסיק לאכול. אמנם על המציאות שנהיה היום שנתוודעה בידיעה ברורה שמערבים טמאות בנקיבות, לא היה שום חו"א להתיר בדיעבד".

לדבריהם, "בשלוש שנים האחרונות נכנסו בעניין רבנים חשובים ומומחים גדולים על פי בקשתו של כ"ק מרן הגאב"ד והביד"ץ שליט"א ועל פי בקשתו האישית של האדמו"ר מפשעווארסק, והכניסו לעניין נגידים גדולים והשקיעו הון תועפות ודמים תרתי משמע, כדי להציל כלל ישראל מהמכשול הנורא של העופות הקיימים, אשר מעורבים בהם עופות טמאים שקיבצו מכל קצות תבל ועירבו בזה".

דעת תורה, עוף

על המלחמה החדשה הם כותבים: "ועכשיו שכבר התחילו למכור אותם העופות, נכנסו כמה בעלי אינטרסים מחו"ל שהם סוחרים במינים טמאים, ומפחדים שיתמעט מסחרם ומשפיעים על אנשים כאן בארץ ישראל שיש להם אינטרסים שונים להרוס ולחבל את כל זה, והעיקר שישארו עם העוף של הבתי חרושת המעורב.

"ועל זה אינם בוחלים בשום אמצעי. ראשית מנסים להכשיר העוף המעורב בק"נ טעמים. נוסף על זה, מנסים להשמיץ ולהוציא לעז לפסול העוף הישן שאכלו כל בני ישראל במשך הדורות שלפנינו עד לפני חמישים שנה – לפני שהביאו לכאן העוף הטמא, בכל מיני אמצעים.

"וכן מנסים לבלבל ולטרטר את הרבנים ולבלבלם על כל העניין, הכול כדי להכשיר השרץ הטמא העוף של הבתי חרושת, שעל זה נצטער מרן רשכבה"ג בעל השבט הלוי זצוק"ל ועוד גדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א".

הם מוסיפים וכותבים: "הוסיפו בעלי אינטרסים חטא על פשע שבאו בעלילת שווא להשמיץ את המכירה של העוף של המסורת הישן שהתחילו למכור כנ"ל ועשו תמונה מעוף אחד שאינו אותו העוף הנמכר – והביאו אותו לשוחטים שהעידו על העוף הנמכר שהוא העוף מהסחורה הישנה, ושאלו אותם על התמונה שהביאו: האם על העוף זה העידו להכשיר? וענו שלא ועל סמך דיבור זה איתם כתבו וחתמו שמם בזיוף כאילו השוחטים חתמו והכל שקר וכזב, כמו ששמענו מהם במפורש שעל זה לא כתבו ולא חתמו ולא הרי זה כהרי זה".

מפיצי המנשר מתייחסים גם לפסק של הגר"מ ברנסדורפר וכותבים: "ולכן מתפרסם עתה המכתב האורגנלי שעליהם חתמו להעיד על מסורת הכשרות עוף הנמכר, ומה שאחד מהרבנים כתב לפסול את מה שמוכרים – הרי זה על פי אותו התמונה המזויפת שנעשה. ובקרוב בעזהי"ת יצא לאור קונטרסים מיוחדים משרי התורה ופוסקים ברורים בהרחבה שרבותינו שרי התורה וגדולי ההוראה זצוק"ל ושיבלחט"א.

את  המנשר הם חותמים: "להוי ידוע שכלל ישראל בארץ ובחו"ל אינם מוכנים בשום אופן להמשיך להתפטם בעופות המיוצרים בבתי חרושת של גויים שמערבים בהם עופות טמאים".

למנשר צורף מכתב 'דעת תורה משרי התורה פוסקי הדור על טהרת העוף המסורה מדור דור הנקרא 'בארקל":  

דעת תורה, עוף

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות