בעוד כ-50 שנה: 49% מהילדים יהיו חרדים • וכמה חרדים יהיו בישראל?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה תחזית של אוכלוסיית ישראל עד שנת 2065 - שצפויה אז להגיע ל-20 מיליון תושבים • לפי הנתונים: כיום חיים בישראל מיליון חרדים, בעוד עשרים שנה יהיו 2.345 מיליון חרדים • ואל תשאלו כמה יהיו בסוף תקופת התחזית
שייע קליין
כ"ה אייר התשע"ז / 21.05.2017 16:07
ילדים. זה שמחה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה תחזית של אוכלוסיית ישראל עד שנת 2065 – כלומר בעוד כ-50 שנה. לפי הנתונים, חלקה של האוכלוסייה החרדית צפוי לעלות אז ל-32% מכלל אזרחי ישראל.

• בסוף שנת 2015 מנתה אוכלוסיית ישראל 8.5 מיליון תושבים. האוכלוסייה צפויה להגיע ל-10 מיליון תושבים בסוף שנת 2024, ל-15 מיליון תושבים בסוף 2048, ובסוף תקופת התחזית, בשנת 2065, היא צפויה להגיע ל-20 מיליון תושבים.

• לא צפויים שינויים משמעותיים בהרכב האוכלוסייה הכללית, בחלוקה בין יהודים ואחרים לבין ערבים. חלקה של אוכלוסיית היהודים ואחרים בעוד 25 שנה – שנת 2040 – צפוי להישאר דומה לחלקה ב-2015 (79%) וכך גם חלקה של האוכלוסייה הערבית (21%). בעוד 50 שנה – שנת 2065 – חלקה של אוכלוסיית היהודים ואחרים צפוי לעלות ל-81%, חלקה של האוכלוסייה הערבית צפויה לרדת ל-19%.

• חלקה של האוכלוסייה החרדית צפוי לעלות מ-11% מסך האוכלוסייה בישראל בשנת 2015 ל-20%, בשנת 2040 ול-32% בשנת 2065. מתוך קבוצת היהודים ואחרים, האוכלוסייה החרדית צפויה לעלות מ-14% בשנת 2015 ל-24% בשנת 2040 ול-40% בשנת 2065.

• הרכב אוכלוסיית הילדים בני 14-0 צפוי להשתנות: בשנת 2015 חלקם של יהודים ואחרים באוכלוסיית הילדים בני 14-0 היה 75%, בהם 19% חרדים. בעוד 50 שנה חלקם של יהודים ואחרים יגדל ל-84% מאוכלוסיית הילדים, בהם 49% חרדים. חלקה של אוכלוסיית הילדים הערבים שהיוותה 25% מבני 14-0 בשנת 2015, תרד ל-15% בעוד 50 שנה.

• הרכב האוכלוסייה בגיל העבודה (64-25) צפוי להשתנות אף הוא: בשנת 2015 חלקם של יהודים ואחרים בגילי העבודה היה 81.2% בהם 7.5% חרדים. בסוף תקופת התחזית צפויה עלייה חדה בחלקם של החרדים בגילי העבודה שיגיע ל-26.0%. חלקם של הערבים בגיל העבודה צפוי לעלות מ-18.8% ל21.8%.

• נמשך תהליך ההזדקנות: בשנת 2015 11.1% מהאוכלוסייה היו בגיל 65 ומעלה -939 אלף איש. בשנת 2040 חלקם של בני 65 ומעלה צפוי לעלות ל-14.3% – 1.9 מיליון איש, ובשנת 2065 – ל-15.3% – 3 מיליון איש.

• תהליך ההזדקנות מתעצם בגילים המבוגרים מאוד: חלקם של בני 85 ומעלה מסך בני 65 ומעלה צפוי לגדול מ-13% בשנת 2015 ל-18% בשנת 2040 ול-24% בשנת 2065.

• חלקם של בני 85 ומעלה מסך האוכלוסייה צפוי לגדול מ-1.4% בשנת 2015 ל-2.5% בשנת 2040 ול-3.6% בשנת 2065.

הדפס כתבה

2 תגובות

הוסף תגובה חדשה
  למה???
  21/05/2017 19:58
  מוישה
 1. השתגעתם?למה אתם מפרסמים מידע כזה שיפחיד את החילונים?

 2. הההה
  21/05/2017 20:26
  ,,
 3. לא להקדים