הגר"ש אוירבעך: לפטר את הגננות בגני הבנים ולהביא במקומן מלמדים

יוסף גרינבוים
|
כ"א אייר התשע"ז / 17.05.2017 14:08
הרב שמואל אוירבעך
בתלמוד תודה 'דעת זקנים' במודיעין עלית, תחת נשיאותו של הגר"ש אוירבעך, התקבלה החלטה: להחליף את הגננות בגני הבנים – במלמדים • במכתב להורים מסביר המנהל את הסיבות

בתלמוד תורה 'דעת זקנים' במודיעין עלית, הנמצא תחת נשיאותו של מנהיג 'הפלג הירושלמי', הגר"ש אוירבעך, התקבלה החלטה: להחליף את הגננות בגני הבנים – במלמדים גברים.

בעקבות פניות של הורים לילדים בגן, שתהו על הצעד, נכנס מנהל הת"ת, אברהם יחיאל אונא, שוב אל הגר"ש והציג בפניו סידרת שאלות, במטרה ללמד זכות על הגננות.

"הגננות מיוחדות מאוד במעלתן, באהבת תורה ויראת שמים שמכניסים ללב הילדים, ואין הם שום סיכרא ח"ו", אמר המנהל, בין היתר.

המנהל הוסיף: "מדובר בגיל הרך, טרם תחילת לימוד א' ב', כך שאין מדובר בהנחלת לימוד התורה על ידי נשים, אלא סיפורי הפרשה והחינוך לברכות".

אולם מנהיג 'הפלג הירושלמי' השיב תשובה חד-שמעית:  "כל המציאות של גננת לבנים הינה מציאות חדשה שלא קיבלנו כמותה בשנים קדמוניות, ואין לשער  את המשמעות  של כל השפעה אפילו דקה בגיל הרך והיסודי הזה".

המנהל מוסיף ומבהיר: " אין כאן שאלה טכנית על גננת כזו או אחרת, ונתונים כאלה ואחרים, אלא השקפתית יסודית, ודעתו עליה ברורה בתכלית כיצד על הת"ת שבנשיאותו לנהוג".

את תגובת המנהל לא הצלחנו לקבל.

תלמוד תורה, דעת זקניםבאדיבות המצלם