הגר"מ אשכנזי חושף במכתב חריף: התככים של העסקנים בכפר חב"ד

יוסף גרינבוים
|
כ"א אייר התשע"ז / 16.05.2017 21:02
אחרי מסכת ארוכה של התכתשויות בין רבו של כפר חב"ד, הגאון רבי מאיר אשכנזי, לבין העסקנים הפועלים נגדו – הוא חושף במכתב חריף מה קרה מאחורי הקלעים • "העסקנים לוחמים בי כי פעלתי נגד המשחטה" • מאיים: לא אוכל לעצור הליכים חוקיים שיפרקו את הוועד בכפר חב"ד • יוגשו תביעות אישיות נגד מי שלא מתנערים ממעשיהם הלא חוקיים של היו"ר הקודם והיו"ר הנוכחי • פרסום ראשון

לקראית המכתב לחצו על תמונה – וגלגלו בעזרת החיצים או העכבר:

תגובת משפחה ליפשיץ, בעלי המשחטה:

"הדברים שנכתבו רחוקים מאוד מהאמת עד שאין בהם אמת כלל.

"אנו סבורים שהסוגיה צריכה להיות נדונה בכובד ראש, בהקשבה, בעיון ברצון לפתור בעיות, אם ישנן, בטח לא ב"משפט שדה".

"אי"ה נמצא את הדרך הנכונה ואת העיתוי המדוייק כדי להציג את האמת כהווייתה. כעת, כשאנו בעיצומם של ימי הספירה שבהם מצווים אנו להתאמץ ולהרבות באהבת ואחדות ישראל, אינו הזמן הראוי.

"ועדיין, חשוב להבהיר בצורה הכי ברורה ושאינה משתמעת לשני פנים: לא נעשה ולו צעד אחד שלא בהסכמת הגרמ"ש אשכנזי זצ"ל, ששקל סוגיה זו בכובד ראש ובעיון הראוי.

"בימי ההכנה למתן תורתנו אין לנו אלא לאחל לכל בית ישראל ולכפר חב"ד בפרט – קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

משפחת ליפשיץ"