כמה בעלים קיבלו היתר לשאת אשה שנייה? • נתוני בתי הדין נחשפים

הנהלת בתי הדין הרבניים מפרסמת נתונים: כמה זוגות התגרשו בחמש השנים האחרונות? כמה סרבני גט יש וכמה סרבניות? כמה עונשי מאסר הוטלו על סרבנים? ומה השיא שאדם יושב בכלא בגלל סרבנות גט?
יוסף גרינבוים
י"ח שבט התשע"ז / 14.02.2017 14:51

הנהלת בתי הדין הרבניים פרסמה היום (שלישי) נתונים על פי חלוקה מגדרית של סרבנות גט – בחמש השנים האחרונות.

על פי בתי הדין הרבניים, סרבני גט הם גבר שסירב לתת גט או אישה שסירבה לקבל גט תוך חודש מיום שניתן לחובתם פסק דין לגירושין, באחת מדרגות אלו: המלצה לגירושין, חיוב בגירושין או כפייה לגירושין.

בחמש השנים האחרונות התגרשו כ-56,000 זוגות.

במרבית תביעות הגירושין מצליח בית הדין להביא את הצדדים לגירושין בהסכמה. בחלק מן המקרים מגיעים בני הזוג מראש עם הסכם גירושין מוכן ובית הדין מאשרו.

בחמש שנים אלו נתנו בתי הדין 6,950 פסקי דין לגירושין, מתוכם 3,566 נגד גברים ו-3,384 נגד נשים.

ברוב המקרים סודר הגט בפרק זמן של חודש או חודשים ספורים מיום מתן פסק הדין, אבל עדיין קיימים במערכת 809 מקרים של סרבנות גט בתקופה זו.

על פי נתוני מערכת המידע של בתי הדין הרבניים, מספר המקרים של גברים מסורבי גט גבוה ממספרם של הנשים מסורבות הגט: מתוך כלל 809 מקרים אלו – מספר הגברים סרבני הגט הוא 382, בעוד מספר הנשים המסרבות לגט עומד על 427.

עוד עולה מהנתונים, כי מספר ההחלטות של חיוב גט בחמש השנים האחרונות עומד על 888, מספר ההחלטות של כפיית גט עומד על 53, וכמות עונשי המאסר שהושתו על סרבני גט גברים היא 69.

לא הוטל עונש מאסר על שום אישה.

תקופת המאסר הקצרה ביותר שישב סרבן גט בפועל הייתה יום אחד – מיום ההחלטה למאסר ועד יום הגירושין. תקופת המאסר המקסימלית שאסיר ישב, ועדיין יושב, בפועל בבית הכלא בגין סרבנות גט היא כ-14 שנים.

באשר למתן היתר לשאת אישה שנייה, מדובר בתהליך מורכב – שנעשה בדרך כלל רק כשהאישה היא סרבנית גט קשה או שעקב מצבה הרפואי אינה יכולה לקבל את הגט – והוא מצריך את אישור נשיא בית הדין הרבני הגדול.

התיק נפתח תחילה בבית הדין האזורי ולאחר שמתקבלת החלטה עקרונית נפתח תיק בבית הדין הגדול.

נשיא בית הדין הרבני הגדול מחליט אם לאשר את ההיתר ובאיזה תנאים, והחלטתו מועברת לביצוע ולמתן היתר סופי בבית הדין האזורי.

לאור מורכבות התהליך, הנתונים מוצגים בחלוקה לבית הדין הרבני הגדול ובתי הדין האזוריים: בין השנים 2012-2017 התקבלו 72 החלטות בבתי הדין האזוריים ו-53 בבית הדין הגדול. מעניין להיווכח כי מספר הגברים שהוטל עליהם עונש מאסר בשל סרבנות גט דומה (או קרוב) למספר הנשים שניתן היתר לבעליהן לשאת אישה שנייה.

מנהל בתי הדין הרבניים הרב שמעון יעקבי: "הנתונים מלמדים כי מספר ההיתרים לשאת אישה שנייה קטן מאוד. מדובר בקצת יותר מ-10 מקרים בשנה מול כ-11 אלף גיטין הניתנים מדי שנה.

כמו כן אפשר לראות כי סרבנות גט אינה קיימת רק במגדר אחד, ומספרם של הגברים מסורבי הגט עולה על מספר הנשים מסורבות הגט. אף שבמבט רב-שנתי אחוז סרבנות הגט עומד על כ-1.5% בלבד מכלל המתגרשים, כל יום של עיכוב בסידור גט של מסורבת גט או מסורב גט הוא 'יום נוסף יותר מדי' ובלתי ראוי.

"סרבנות גט ראויה לגינוי. היא קשה ופוגענית. ככל שהסרבנות מתמשכת – בת-הזוג או בן-הזוג הזכאים לגט הם בבחינת עולם מלא הראוי לסיוע ולהצלה. העבודה רציפה ויום-יומית, ואיננו מזניחים שום זירה. בתי הדין הרבניים עושים לילות כימים כדי למצוא פתרונות ולהביא מקרים עגומים לידי סיום".

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות