מלחמה פנימית: רבנים המזוהים עם הרבי מהרי"י מסאטמר חתמו על כרוז נגדו

רבנים המזוהים עם חצר האדמו"ר מהרי"י מסאטמר יוצאים נגדו במתקפה חריפה בעקבות פעילות ההתרמה שהוא מנהל למען "הצלת ילדי יהודי צרפת" - יחד עם 'החינוך העצמאי' • "לב מי לא יחרד מהבגידה הנוראה הזאת, השתתפות פעולה עם המינים והאפיקורסים, ולתת יד לפושעים" • היריבים חגגו: "גם הם הבינו שהוא עבר את הקו האדום של סאטמר"
יוסף גרינבוים
י"ג אב התשע"ו / 17.08.2016 17:58

 מלחמה בין שורות רבני קהילת האדמו"ר מהרי"י מסאטמר: רבנים המזוהים עם חצרו האדמו"ר מסאטמר, שמרכזו בשכונת ויליאמסבורג שבברוקלין, יוצאים היום במתקפה נגד האדמו"ר, זאת בעקבות פעילות ההתרמה שהוא מנהל בשבועות האחרונים למען "הצלת ילדי יהודי צרפת" יחד עם 'החינוך העצמאי'.

מאז שהאדמו"ר הצטרף למשלחת הרבנים המתרימים לטובת 'החינוך העצמאי', החלו רבני הקהילה שעמדו לצידו ב-15 השנים האחרונות במחלוקת שפילגה את חסידות סאטמר, לצאת נגדו בגלוי, בטענה שהוא "מבזה ומשפיל את שם סאטמר בעולם".

הרבנים יוצאים במיוחד נגד ההתרמה של  נגידים מתוך קהילת סאטמר, כאשר לטענתם הכסף מופנה לרשת חינוך בה לומדים, לדבריהם, 100 אחוז לימודי ליב"ה, הכוללת שיעורים על "גבורת הציונים וצדקת דרכם" רחמנא ליצלן,  וגם מחזקת את העליה של הסוכנות היהודית.

הרבנים טוענים עוד, כי בתקופת האדמו"ר מסאטמר זצ"ל הוא עשה הכל כדי שילדי תימן לא יעלו לארץ, ו"לא פעל בקרב ילדי העולים שמכרו את נשמתם לעבודה זרה הציונית".

במכתבם, תחת הכותרת "אתה נותנים יד לפושעים" – תוקפים הרבנים: "לא יאומן כי יסופר עד היכן נתדרדרו המצב, פלצות אחזתנו לרעוד, כי אם לא די לנו בצרה רחוקה ממינים ואפיקורסים, קמו עתה אנשים מקרב מחנינו לעזרם ולקבץ ממון עבור הילדים מצרפת, כדי לחנכם בבתי מוחרמים של הציונים המוסד השמד של 'חינוך העצמאי', וגורמים להם חורבן ברוחנית ובגשמיות".

במכתב נאמר עוד: "שומו שמים! לב מי לא יחרד! מהבגידה הנוראה הזאת, השתתפות פעולה עם המינים והאפיקורסים, ולתת יד לפושעים להשמיד את היהדות החרדית, בעבור תאות כבוד המדימה, ועוד נוסף גורמים בזה חורבן והרוס גדול בחינוך הטהור בארה"ק".

הם מוסיפים וכותבים: "תסמר שערות אנוש אוי לנו שכך עלתה בימינו! צא ולמד מה שכתה מרן רביה"ק זי"ע בספרו הקדוש ויואל משה (דף שנא): "החינוך העצמאי מלבד שיש בו קלקולים עצומים ר"ל, והמה מלא מינו וכפירה, רובץ על אותו החינוך החרם חמור שעשו כל גדולי ארץ ישראל.

"ובהחרם כתוב לאמור: 'גם אם יהיו המייסדים את בית הלימוד המפורסמים לגאונים וצדיקים וכדומה, וגם אם יאמרו המייסדים אשר רק לשם שמים ולשם חיזוק האמונה וחיזוק לימוד התורה וכדומה, כל ישעם וכל חפצם לא יאבו ולא ישמעו להם, ורובץ על זה החרם הנורא".

בסיום המכתב כותבים הרבנים: "ואל שלומי אמוני ישראל הכואבים, אליכם אישים נקרא, אם החריש נחריש בעת הזאת, יש לנו לחשוש מדברי חז"ל: כל מי שבידו למחות ואינו מוחה נתפס על אותו עוון, ומי הוא זה אשר לבו לא יחיל בקרבו מלהיות נתפס בעוון נורא כזה של עמדת מינות ואפיקורסות בפלטרין של מלך, הזעיקי שמים וארץ, השמיעו קול מחאה מקצה העולם ועד סופו, ואם החרש תחרישו לעת כזאת אזי חלילה אבדה תורה משוניאהם של ישראל".

על מכתב חתומים, בין היתר, שמותיהם של הגר"י מארגנשטערן, הגרש"י בלום, הגרמ"י טענענבוים, הגרח"י לייטנער, הגרי"י שטויבער, הגרמ"ד קויפמאן, הגרא"מ רובין, הגרי"ש גלאד, הגרא"צ שמילאוויטש, הגרח"י גאטליב, הגרש"מ וואלדמאן והגרמ"מ בריעף.

יצוין, כי רבנים אלה היו מי שהכתירו את המהרי"י כאדמו"ר מסאטמר, ועמדו לצידו בכל שנות המחלוקת הגדולה בחצר סאטמר - ומעולם לא יצאו נגדו בגלוי.

"נראה שגם הם הבינו שכאן הוא עבר את הקו האדום של סאטמר", אומרים בהנאה גלויה גורמים בחצר סאטמר שמרכזה בקרית יואל. "גם הם הבינו שהוא נתן יד לפושעים – הציונים רח"ל".

חתימות, סאטמר

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות