הפרוטוקול נחשף: מה דיברו מנהלי 'איגוד הסמינרים' עם ועדות הרבנים?

הנהלת 'איגוד הסמינרים' נפגשה בנפרד עם ועדות הרבנים לענייני חינוך של מועצות גדולי התורה של דגל התורה ואגו"י, לדיונים על המחוז החרדי • "כל מי שלא התקבלה לסמינר ופנתה למשרד החינוך - המחוז חייב את המנהלים לקבל את התלמידות"
יוני גרין
כ"ט חשון התשע"ו / 11.11.2015 12:00

הפרוטוקלים מישיבות הנהלת 'איגוד הסמינרים' עם ועדות הרבנים לענייני חינוך שעל ידי מועצות גדולי התורה נחשפים: הנהלת 'איגוד הסמינרים בית יעקב' קיימה שתי ישיבות נפרדות, עם ועדת הרבנים לענייני חינוך של אגודת ישראל וועדת הרבנים של דגל התורה, בהן דנו המשתתפים ב" עצמאות החינוך החרדי".

ישיבת הנהלת האיגוד עם ועדת הרבנים לענייני חינוך של אגודת ישראל התקיימה ביום שישי ערב שבת חיי שרה כ"ד חשון בלשכתו של חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק. השתתפו בישיבה: הרה"ג רבי יעקב כהן, הרה"ג רבי יהושע פינק,הרה"ג רבי ישראל פישביין שליט"א, הרה"ג רבי מרדכי שטרן, והרב יוסף דריימן.

מטעם הנהלת האיגוד השתתפו: הרב זאב וולף יו"ר, הרב עזריה הילדסהיימר, הרב חנוך זייברט, הרב ישעיהו ליברמן, הרב בנימין שצ'רנסקי, הרב יצחק אוסטרליץ.

ישיבת הנהלת איגוד הסמינרים עם ועדת הרבנים לענייני חינוך של דגל התורה התקיימה ביום שני י"ג חשון בביתו של הגאון רבי נתן זוכובסקי. השתתפו גם הרה"ג רבי שלמה ברויאר, הרה"ג מאיר קסלר, והרב אברהם רובינשטיין.

מטעם הנהלת האיגוד השתתפו: הרב זאב וולף יו"ר, הרב עזריה הילדסהיימר, הרב חנוך זייברט, הרב ישעיהו ליברמן, הרב יחיאל מנדלסון, הרב בנימין שצ'רנסקי, הרב יצחק אוסטרליץ.

לפי הפרוטוקולים, שניהם אגב זהים, המשתתפים דנו על כך ש"בקדנציה הקודמת משרד החינוך הקים את המחוז החרדי. בראשות המחוז עומד מר מאיר שמעוני, תחת המחוז החרדי רכזו את כל המוסדות החרדיים בכל הגילאים מהגנים ועד הסמינרים. המנהלים רואים בהתנהלות המחוז שזה אבן נגף למוסדות החרדיים".

המנהלים קבלו בדיון על כל ש"המחוז החרדי שלל את עצמאות המנהלים בקבלת תלמידות. כל מי שלא התקבלה לסמינר ופנתה למשרד החינוך – המחוז חייב את המנהלים לקבל את התלמידות, אפילו שזה נגד הנהלים שסוכם עם משרד החינוך ועל אף שהתלמידה לא מתאימה למוסד".

עוד אמרו המשתתפים, כי המחוז מתערב בתכני הלימוד: "קיימת התערבות באופן מתמשך בדרישות המחוז החרדי למול הסמינרים לקיום מסגרת חובה של מקצועות לימוד, הדבר גורם לשינויים מערכתיים במסגרת החינוך ולזעזוע בדרך החינוכית שאותה אנו שואפים לקיים. כגון: חובת שיעורי התעמלות כחלק מרשיון בית הספר, אזרחות ועוד".

המשתתפים טענו עוד כי "המחוז החרדי ממנה מפקחים וצוותות חילוניים שיפקחו על המוסדות החרדיים" כמו כן "גייסו צוותות חילוניים שיבקרו את המוסדות החרדיים העיקר בכדי לפגוע במוסדות ובמנהלים".

בדיונים התקבלו התקבלו החלטות כדלהלן: "חברי וועדת הרבנים יפנו למועצת גדולי התורה לקבל את חוו"ד האם לפרק את המחוז החרדי ולהחזיר את המצב לקדמותו כפי שהיה לפני המחוז החרדי שהתיכונים יהיו באגף המוכר שאינו רשמי והסמינרים באגף להכשרת עו"ה, או שצריך לשים בהנהלת המחוז ובראשות המחוז אנשים חרדיים, או להגביל את הסמכויות של המחוז החרדי.

"לאחר שתתקבל החלטה ממועצת גדולי התורה, ועדת הרבנים תפנה לחברי הכנסת ליישום וביצוע החלטת מועצת גדולי התורה".

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות