חינוך

שיא: 6,000 תלמידים ילמדו השנה ליבה בבתי ספר ממלכתיים־חרדיים

אריה ריבקינד
  כ' אלול התשע"ח / 31.08.2018

בשנת הלימודים תשע"ד עמד מספר התלמידים בממלכתי־חרדי על 1,322 בלבד • בירושלים יפתחו את 2019 עם כ־1,000 תלמידים ב-4 בתי ספר ממלכתיים־חרדיים • בנט: כשניגשים לציבור החרדי בהידברות ובסבלנות התוצאות…