“בסוף בין הזמנים יש אסונות, וכעת מהערבים, כי אין זכות התורה”

נשיא 'המועצת' של 'דגל', מרן הגרי"ג אדלשטיין, נשא בסוף השיעור היומי בביתו - דברי התעוררות וחיזוק על המצב הבטחוני • "כל עסק התורה בבין הזמנים זה ממש הצלת כלל ישראל, מה שיותר בבין הזמנים לומדים, אבל זה לא באותה ההתמדה כמו באמצע הזמן, וכשחסר זכות התורה יש בעיות"
יוסף גרינבוים
ל' ניסן התשע"ט / 05.05.2019 16:39

נשיא מועצת גדולי התורה של ‘דגל’, מרן ראש הישיבה הגרי”ג אדלשטיין, נשא היום (ראשון), בסוף השיעור במעונו ברחוב ראב”ד – דברי חיזוק והתעוררות על המצב הבטחוני.

ראש הישיבה מוסר שיעור כל יום בימי ‘בין הזמנים’. היום היה היום האחרון בו מסר ראש הישיבה את השיעור, לקראת פתיחת ‘זמן קיץ’ מחר.

“יש דבר שחשוב מאד לדעת, אנחנו רואים, כל השנים זה ככה, בסוף בין הזמנים יש דברים ש… יש אסונות בסוף בין הזמנים. עכשיו זה סוף בין הזמנים ויש בעזה… ידוע, שיש פיגועים, יש, אחד נהרג גם כן, כך שמעתי.

בסוף בין הזמנים יש בעיות. אז דבר פשוט, זכות התורה, בתוך הזמן עוסקים בתורה, אז זכות התורה מגין על כלל ישראל, זכות התורה, עוסקים בתורה אז זה מגין, לא רק עלינו, רבנן לא צריכי נטירותא, זה גמרא, רבנן לא צריכי נטירותא, זכות התורה מגין, זה שומר על כלל ישראל.

בבין הזמנים אין זכות התורה, רק בתחילת בין הזמנים עדיין החטא הוא יותר קטן, יותר קטן, ובסוף בין הזמנים החטא יותר גדול. היו מעשים שהיו בסוף בין הזמנים, היו אסונות, השנה גם כן היה, בסוף בין הזמנים, ביום האחרון של בין הזמנים, היו אסונות, ועכשיו בסוף בין הזמנים יש בעיות, מהערבים, יש בעיות, כי אין זכות התורה.

לכן כל עסק התורה בבין הזמנים זה ממש הצלת כלל ישראל, מה שיותר בבין הזמנים לומדים, יש ישיבות בין הזמנים, אבל זה לא באותה ההתמדה כמו באמצע הזמן, וכשחסר זכות התורה יש בעיות.

אנחנו צריכים לדעת את החשיבות של עסק התורה שלנו, כל מי שעוסק בתורה צריך לדעת. עכשיו כבר ברוך השם נגמר הבין הזמנים כבר, הזמן כבר מתחיל. מה שאנחנו עוסקים בתורה זה גם מגין, מה שעסקנו בבין הזמנים בתורה, זה הצלה, הצלת כלל ישראל.

וחשוב מאד לדעת את החשיבות של עסק התורה, אדם, סתם, אדם עוסק בתורה אז הוא מתקדש, קדושת התורה, בשעה שהוא לומד אז השכינה נמצאת שם, עשרה שיושבים, חמישה, שלושה, אפילו אחד, אז השכינה, יש שכינה, מה זה שכינה? השפעה של קדושה, מה זה שכינה? השפעת הקדושה.

ה’נפש החיים’ מדבר על זה גם כן. כתוב ‘עץ חיים היא למחזיקים בה’, כמו שאחד נמצא בים ויש לו עץ, הוא מחזיק את העץ אז הוא לא טובע, כשמחזיק את העץ, אבל אם הוא יעזוב רגע את העץ… ‘עץ חיים היא למחזיקים בה’, אם מחזיקים, מחזיקים בתורה, עסק התורה, אז יש חיים, חיים רוחניים, וגם גשמיים גם יכול להיות, ‘עץ חיים היא למחזיקים בה’. מלאך המוות לא שולט.

על דוד המלך גם כן כתוב, אמרו לו שבשבת הוא צריך למות, דוד המלך, אז הוא עסק בתורה כל היום, עסק בתורה ומלאך המוות לא היה יכול להגיע אליו. מלאך המוות מצא איזה עצה, עשה איזה רעש אז הוא הפסיק רגע ואז מלאך המוות שלט עליו, זה עסק התורה, וכל מה שיותר מרותקים זה יותר”.

הדפס כתבה

3 תגובות

הוסף תגובה חדשה
  מענין איך הוא מסביר את אסון מלחמת יום כפור
  06/05/2019 02:15
  רפול
 1. אז קרה אסון גדול כשכל ישראל היו בקדושה גדולה

 2. כ''ק האדמו''ר המפורסם מרימנוב שליט''א הסביר גם הוא בסעודת שלישית השבוע
  06/05/2019 14:51
  משתמש אנונימי (לא מזוהה)
 3. הרה”ק מרימונב שליט”א המבקר בארץ והיה בשבת בישיבת חזון נחום הסביר בטוטו”ד את חודש הגאולה וסוף החודש שאז מתעורר רצון הגאולה מהשמים עקב מעשי עם ישראל בחג להביא את הגאולה שלימה ועקב זה שונאי ישראל מתעוררים ומרגישים שקיצם בא ופןגעים ביהודים בכל מקום שהם ! הרבי דיבר בארכה על פגועים וכו’ דוקה בסוף החודש

 4. כ''ק האדמו''ר המפורסם מרימנוב שליט''א הסביר גם הוא בסעודת שלישית השבוע
  06/05/2019 14:52
  יהודי פשוט
 5. הרה”ק מרימונב שליט”א המבקר בארץ והיה בשבת בישיבת חזון נחום הסביר בטוטו”ד את חודש הגאולה וסוף החודש שאז מתעורר רצון הגאולה מהשמים עקב מעשי עם ישראל בחג להביא את הגאולה שלימה ועקב זה שונאי ישראל מתעוררים ומרגישים שקיצם בא ופןגעים ביהודים בכל מקום שהם ! הרבי דיבר בארכה על פגועים וכו’ דוקה בסוף החודש