אם מחסידת גור התפקרה. העימות: איפה הילדים יהיו בשבת. מה נפסק?

האמא הפכה לחילונית והאבא, חסיד גור, דרש שהילדים ישהו אצלו בשבתות • בית הדין הרבני האיזורי באשדוד נדרש לקבל הכרעה קשה • מה פסק?
תמי גיל
כ"ה ניסן התשע"ט / 30.04.2019 18:19

בית הדין הרבני האיזורי אשדוד קבע כי ילדיה של חרדית מחסידות גור, שעברה תהליך חילון – יוכלו לשהות אצלה בסופי שבוע, בתנאי שהשהות תהיה במחיצת בני משפחתה שהם שומרי שבת כהלכתה.

במסגרת תביעה למשמורת וזמני שהות בתיק בו מעורבים בני זוג מחסידות גור, אשר מנהלים הליכים משפטיים בבית הדין הרבני ובבית המשפט – התגלה כי האישה, בעלת חזות חרדית, עוברת הליך חילון קיצוני במיוחד.

בדיונים הוכח על ידי הבעל, באמצעות דו”ח חוקר פרטי, כי האישה אשר פוקדת את בית הדין עם כיסוי ראש וחצאית, מטיילת להנאתה ביום השבת בבתי קולנוע, רוכשת ב’טיב טעם’ ומבלה במועדונים בתל אביב.

לאור אורח החיים אשר בחרה האישה לנהל, התעורר חשש אמיתי להוצאת הקטינים ממסגרות החינוך, שכן הקטינים נולדו לחיים חרדיים, לומדים במסגרות חינוך חרדיות ואינם מכירים כל אורח חיים אחר.

הבעל, באמצעות עורכת הדין שירה קופמן, פנה לבית הדין הרבני על מנת לשנות את הימים בהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מההורים, שכן בני הזוג מנהלים משמורת משותפת – כך שהקטינים ישהו באופן קבוע אצל האב בשבת ובחג.

הבעל הציג ראיות ברורות לכך שאם הילדים מנהלת אורח חיים חילוני מובהק.

האישה הגיבה כי אין מקום למנוע ממנה לשהות עם ילדיה בסופי שבוע ואף הצהירה כי חזרה לשמור שבת, וכי אין בכוונתה לחשוף את הקטינים לדברים הסותרים את חינוכם.

לאחר שמיעת דברי הצדדים באריכות, מצא בית הדין לנכון לציין כי מדובר בסוגיה קשה להכרעה מבחינה אנושית, שכן מחד גיסא מדובר בזכות הטבעית של ילדיהם והוריהם לחוות הורות מיטיבה ומיטבית, הן עם האב והן עם האם, וכחלק מכך לאפשר להם לשהות בסופי שבוע עם כל אחד מהם, ומאידך במקרה שאחד ההורים בוחר בדרך שונה מהדרך שבה התחנכו הקטינים בעבר ומתחנכים בהווה, יש סכנה בעת השהות במחיצתו לספיגת מסרים סותרים העלולה לערער את יציבותם הנפשית.

בית הדין ציין, כי למרות שהאם הצהירה כי הפסיקה לשמור שבת רק למשך חודש, לאחר עזיבתה את הבית ולאחר מכן חזרה לשמור שבת – הכחיש האב את הדברים וטען כי למיטב ידיעתו האם שהתה בבית חילוני בשבת ואף חיללה שבת בהזדמנויות שונות.

כמו כן צוין, כי יש לקבל את דברי האם בהסתייגות לאור העובדה כי באותו חודש – גם לדבריה – היא פרצה את כל הגבולות האסורים כגון נסיעה במכונית והליכה לקולנוע, וקשה לקבל את דבריה כי עברה באחת מהפך גמור חזרה.

“לאור האמור”, צוין בפסק הדין, “סבור בית הדין כי בשלב זה יש להורות לאם לשהות עם הקטינים בסופי שבוע במחיצת בני משפחתה שומרי השבת ובאופן זה יישמר האיזון בין זכותם לשהות בצוותא חדא עם האם בסופי שבוע לבין זכותם להימנע ממסרים סותרים בנושא עקרוני כשמירת השבת אשר עשויים לפגוע בנפשם”.

עו”ד שירה קופמן: “אין ספק כי במדינת ישראל קיים חופש בחירה מוחלט לעניין דת, אולם יחד עם זאת, שעה שטובתם של הקטינים מונחת על הפרק תוך חשש אמיתי להותרתם במסגרות החינוך – אין באפשרות ההורה לשים את טובתו האישית קודם לטובתם של ילדיו.

“בהנחה והקטינים נולדו לעולם חרדי, גדלו והתחנכו כחרדיים לכל דבר, הם חשופים למשבר זהות שעה שמי מההורים בוחר בוקר בהיר אחד לשנות את אורח חיי המשפחה – בניגוד לאורח חייו האישיים בלבד – לגרור את הקטינים למשבר זהות בתקופה שבה בכל מקרה הם חווים קשיים רגשיים בשל פירוק התא המשפחתי”.

היא הוסיפה: “כבוד בית הדין הרבני קיבל את עמדת האב במסגרתה יש להגן על נפשם הרכה של הקטינים, הגנה אמיתית שיהיה בה מחד לאפשר לקטינים להמשיך ולגדול לאורח החיים אותו הכירו, ומאידך לנהל קשר תקין עם שני ההורים יחדיו”.

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
    מעניין
    30/04/2019 19:57
    מאיר
  1. מעניין שקוראים הרבה מקרים כאלה שאשה קמה ומחליטה לשנות את אורח חייה ולפנות עורף למסגרות החרדיות קורא בחסידות גור .תקנו אותי אם אני טועה.